Mobiiliviestintä sisältö sv

Mobilkommunikation

Målet med projektet Mobilkommunikation är att främja i synnerhet utländska personers medvetenhet om mobilapplikationen Work Help Finland. Applikationen utvecklades vid Polisyrkeshögskolan 2022 för att bekämpa arbetsrelaterat utnyttjande och människohandel. Mobilapplikationen erbjuder information om arbetstagarens rättigheter och skyldigheter på sammanlagt 26 språk. Förhoppningen är att den når så heltäckande som möjligt utländska arbetstagare som kommer till Finland och befinner sig i landet.

Längd: februari–juni 2023

Finansiering: Programmet för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet

Kontaktpersoner vid Polamk: Specialforskare Terhi Kankaanranta (projektchef), specialplanerare Tuire Salmi-Hiltunen, kommunikationsplanerare Jutta Saikkonen. E-postadresserna har formen [email protected].