De personer som avlagt examen polis (YH) avgav den etiska eden

Utgivningsdatum 3.6.2022 15.45
Nyhet

Cirka 900 poliser avgav polisens etiska ed fredagen den 3 juni. Den etiska eden togs emot av polisöverdirektör Seppo Kolehmainen.

Polisens edsavläggelse ordnades undantagsvis som ett hybridevenemang. En del av edsavläggarna befann sig i Polisyrkeshögskolans lokaler, medan andra deltog i lokala evenemang som polisinrättningarna ordnade i sina lokaler. Eden avgavs med hjälp av en fjärruppkoppling.

Syftet med den etiska eden är att hjälpa poliserna att i ännu högre grad förstå och tillägna sig de värderingar och goda handlingssätt som förväntas av polisen i Finland. Eden är inte juridiskt bindande, men med eden vill man betona ansvaret i polisyrket. Poliser som avger den etiska eden lovar bland annat att respektera varje individs människovärde och rättigheter samt uppträda hederligt och hjälpsamt.

Polisutbildning Polisyrkeshögskolan Tammerfors