De personer som avlagt examen polis (YH) avlägger den etiska eden

Utgivningsdatum 23.9.2022 10.05
Nyhet

Cirka 100 poliser samlas fredagen den 23 september 2022 på Polisyrkeshögskolan för att avlägga polisens etiska ed. Den etiska eden mottas av polisöverdirektör Seppo Kolehmainen.

Majoriteten av poliserna som avlägger eden har tagit sin examen 2020 och 2021.

Syftet med den etiska eden är att poliserna tydligare än förut ska vara medvetna om och tillägna sig de värderingar och goda tillvägagångssätt som i Finland förväntas av polisen. Eden är inte juridiskt bindande, men genom att avlägga eden vill man betona det ansvar arbetet som polis innebär. De poliser som avlägger den etiska eden lovar bland annat att respektera allas människovärde och rättigheter samt att uppträda pålitligt och hjälpsamt.

Polisens etiska ed avlades för första gången i januari 2001.

Polisstyrelsen Polisutbildning Polisyrkeshögskolan Tammerfors