Den digitala tvillingen stöder myndigheternas utbildning och verksamhet

Utgivningsdatum 23.1.2024 10.31
Nyhet

I en ny rapport föreslås att inrikesministeriets förvaltningsområde ska ta en aktiv roll i utvecklingen av digitala modeller av miljön. Digitala modeller, eller så kallade digitala tvillingar, är tredimensionella modeller som efterliknar fysiska platser, föremål eller objekt i den fysiska världen.

Enligt Polisyrkeshögskolans forskningsrapport deltar myndigheterna för närvarande inte aktivt till exempel i den virtuella stadsplaneringen och den skräddarsys inte med tanke på polisens eller räddningsväsendets behov. En mera aktiv roll av myndigheterna skulle minska ojämnhet och brokighet i utvecklingsarbetet och i större utsträckning lyfta fram myndigheternas perspektiv.

– I rapporten har vi undersökt hur digitala modeller kan utnyttjas av flermyndighetsverksamhet inom intern säkerhet. Fokus har särskilt legat på att utveckla och stöda polisens utbildning och polisverksamhet med hjälp av de digitala tvillingarna, säger överkommissarie Olavi Kujanpää från Polisyrkeshögskolan, specialforskare Marko Juutinen från Räddningsinstitutet och Mika Hyytiäinen som har utarbetat rapporten.

– I rapporten behandlas Polisyrkeshögskolans innovationsprojekt Digital tvilling, som resulterade i en egen digital modell av läroinrättningens campusområde. Den har använts för att generellt bedöma utvecklings- och användningsmöjligheterna för digitala tvillingar samt utmaningar relaterade till dessa inom myndighetssektorn.

Forskningsprojekten "Polisyrkeshögskolans digitala tvilling" och "Operationalisering av kompetens  – Polamks digitala tvilling 2" pågick under perioden 2022–2023. De finansierades av inrikesministeriet.

Det finns ett betydande behov av fortsatt utveckling

I forskningsrapporten identifierades sex omfattande teman för myndighetsverksamhet, där digitala modeller medför tydlig nytta för att effektivisera utbildningen och verksamheten samt förbättra kvaliteten. Dessa teman inkluderar till exempel rörelse och observation i en tredimensionellt modellerad miljö, antingen för utbildningssyften separat från den fysiska verkligheten eller som en del av den operativa verksamheten i direkt anslutning till verksamhet som äger rum i den fysikaliska världen. Andra teman var till exempel beredskap och säkerhetsplanering samt flermyndighetsverksamhet. 

Enligt rapporten är det nödvändigt att myndigheterna förstår och identifierar på vilket sätt ny teknologi kan utnyttjas för att utveckla den egna verksamheten och utbildningen. Författarna av forskningsrapporten föreslår fyra fortsatta åtgärder:  

  1. Samordning av digitala tvillingar inom inrikesministeriets förvaltningsområde
  2. Klargörande av myndigheternas behov som en del av arbetet med att utveckla stadsmodellerna
  3. Nationellt bibliotek för bruksfall eller kompetens för digitala tvillingar, eventuellt också till exempel ett gemensamt bibliotek för de nordiska länderna.
  4. Satsning på kompetensutveckling och teknisk utrustning.

Utvecklingsåtgärderna utmanas bland annat av kostnaderna för att göra digitala tvillingar, de tekniska anordningarnas prestanda, tillgången till information och dess offentlighetsfrågor samt samordningen och samanvändningen av myndigheternas egna system och digitala tvillingar. 

– Det verkar dock finnas ett betydande behov av fortsatt utveckling. Ett starkt utvecklingsarbete som betjänar hela förvaltningsområdet för den inre säkerheten skulle förutsätta nationell samordning samt centralisering av den nationella och internationella kompetensen, konstaterar författarna.