I Procsead-projektet undersöks sexuellt våld mot barn på webben

Utgivningsdatum 12.1.2021 9.40
Nyhet

Spridningen av material som visar sexuellt våld mot barn på webben har blivit betydligt vanligare under de senaste åren. Samtidigt förekommer det också allt oftare rått material.

Procsead-projektet, som inleddes vid Polisyrkeshögskolan, är en del av ReDirection-projektet som leds av Skydda Barn rf och vars mål är att förebygga användning och spridning av material som visar sexuellt utnyttjande av barn i det mörka nätet. Polisyrkeshögskolans projekt för med sig tekniskt och forskningsmässigt kunnande till ReDirection-projektet.

- Målet är att utreda hur och varför vissa användare kommer att söka olagligt bildmaterial och hurdana användargrupper det har. Genom att producera ny information kan vi bättre bekämpa sexuellt våld mot barn, säger Procseads projektchef, forskare Salla Huikuri.

Inom ramen för ReDirection-projektet utvecklas också ett egenvårdsprogram för personer som söker och använder olagligt material på nätet.

Det tvååriga projektet finansieras av den internationella organisationen End Violence. Polisyrkeshögskolans finansieringsandel är 112 000 euro.