Kom på Studia-mässan och träffa Polisyrkeshögskolans folk 1. - 2.12.

Utgivningsdatum 19.11.2015 13.30
Nyhet

Kom på Studia-mässan och träffa Polisyrkeshögskolans folk 1. - 2.12.

Ta en selfie i en polisbil, språka med polisstuderande och kom och se på Polisyrkeshögskolans fartfyllda infoinslag - Polisyrkeshögskolan presenterar sig på Studia-mässan 1. - 2.12. i Helsingfors Mässcentrum.

Du kan bekanta dig med Polisyrkeshögskolan och polisyrket på den gemensamma avdelningen för Tammerfors högskolor 4c49. Mässbesökarna får en chans att diskutera med studeranden vid Polisyrkeshögskolan och dess personal. Dessutom finns på mässan ett ställe där en polisbil och en polismotorcykel visas.

Under båda mässdagarna klockan 11.30 ses på Biitsi-scenen en fartfylld föreställning som polisstuderandena har planerat.

- I föreställningen visar vi olika polisutrustning och polisstuderandenas mångsidiga bakgrund. I infoinslaget berättar vi om hur det är att studera vid Polisyrkeshögskolan och ger tips om hur man ska förbereda sig för urvalsproven, lovar den ansvarige för föreställningen, polisstuderanden Tommi Rautiainen .

På Polisyrksehögskolans Instagram-konto pågår en utlottning , där du kan vinna biljetter till Studia-mässan. Gå med i Instagram och vinn biljetter: @poliisiammattikorkeakoulu. Mässtämningar från Polisyrkeshögskolans avdelning och föreställning kan du dela med dig med hashtaggen #Polamk.

Ansökan till den svenskspråkiga polisutbildningen börjar i 1.12.

Den svenskspråkiga polisutbildningen startar med ett och ett halvt års mellanrum. Följande ansökningstid till yrkeshögskoleexamen för polis börjar 1.12. och fortsätter fram till 7.1.2016. Under ansökningsperioden väljs studerandena till den svenskspråkiga utbildningen som inleds i augusti 2016.

Till den finskspråkiga utbildningen ordnas fyra ansökningstider per år.

» Läs mer om polisutbildningen och hur man ansöker till den: www.polamk.fi/ansokan

» www.studiamessut.fi (på finska)

Nyheter Polisyrkeshögskolan Press meddelande importerat från gamla sidor