Pedofilsamhällen på det mörka nätet bidrar till sexuellt våld mot barn på många sätt

Utgivningsdatum 29.8.2022 9.43
Nyhet

Temat för Polisyrkeshögskolans nya forskningspublikation är det mörka nätets mörkaste sida: pedofilernas nätgemenskaper. Att förstå nätgemenskapernas verksamhetsmodeller är ett sätt att bekämpa sexuellt våld mot barn.

I en analys som gjorts på basis av forskningslitteraturen granskas det nätbaserade sexuella våldet mot barn och faktorer för sexuellt utnyttjande av barn som sker på det mörka nätet. I publikationen behandlas den psykologiska sidan av sexuellt våld mot barn, såsom pedofilernas motiveringar och berättigande till sina brott, och pedofilernas nätgemenskaper och den verksamhetslogik som ligger bakom dem.

– Det är av största vikt att vi identifierar det mörka nätet och rollen av de gemenskaper som verkar där angående sexuellt våld mot barn. Sådana gärningar är inte enskilda eller sporadiska, utan ofta beror de på en gemenskap av gärningsmän, säger forskare Salla Huikuri. 

– Det mörka nätets pedofilsamhällen erbjuder kriminella en utmärkt jordmån att dela och på så sätt stärka sina sexuella förvrängningar. I sina samhällen erbjuder pedofilerna varandra råd och anvisningar för bedrivande av brottslig verksamhet samt till exempel hur de lindrar skuldkänslor som följer av detta.

De pedofiler som verkar på det mörka nätet bidrar till sexuellt våld mot barn på många sätt. Till exempel en hierarkisk struktur främjar engagemanget i gemenskapen, eftersom deltagande i verksamheten ofta är en förutsättning för att få vara med. Samtidigt ger kontakten med andra pedofiler intrycket att pedofili är mycket vanligare och mer normalt än vad det egentligen är. Den virtuella miljön ger i sin tur en möjlighet att uppfatta att offer för sexuellt våld på nätet inte är riktiga barn, utan endast bilder. 

Den nu publicerade forskningsöversikten är avsedd för till exempel brottsbekämpande myndigheter, aktörer i det civila samhället, forskare och medier som vill ha information om de senaste forskningsresultaten om sexuellt nätvåld mot barn. 

Publikationen har utarbetats i Polisyrkeshögskolans Procsead-projekt, som är en del av ReDirection-projektet som leds av Skydda Barn rf. Målet med ReDirection-projektet är att förebygga användning och spridning av material som bevisar sexuellt våld mot barn på det mörka nätet.

Studien har finansierats av den internationella organisationen End Violence Against Children.