Polamk betonar sitt eget ansvar i arbetet för att bekämpa coronaviruset

Utgivningsdatum 9.10.2020 18.48
Nyhet

Efter den exceptionella våren tillämpar Polisyrkeshögskolan fortfarande ett flertal åtgärder för att trygga en störningsfri verksamhet vid läroanstalten när coronasituationen förändras. Högskolans riktlinjer för höstens verksamhet har sammanställts i en verksamhetsplan.

Verksamhetsplanen anger hur utbildningen genomförs tills vidare och hur lokalerna i campusområdet kan användas. Det viktigaste i riktlinjerna och anvisningarna är att minska antalet människor i campusområdet och därigenom minimera smittrisken. I verksamhetsplanen betonas också vars och ens personliga ansvar.

- Verksamheten har ordnats och instruktionerna har utarbetats för att göra det så säkert som möjligt för alla att arbeta och studera vid Polisyrkeshögskolan. Om smitta trots allt yppar sig och situationen kräver att campuset stängs, innebär det i praktiken att polisens riksomfattande utbildningsverksamhet avbryts. Det är viktigt att fästa uppmärksamhet vid det egna beteendet både på Polisyrkeshögskolan och på fritiden, konstaterar rektor Kimmo Himberg.

Polisyrkeshögskolan anslöt sig till den gemensamma vädjan från yrkeshögskolornas rektorer och studentkårer till studerandena om ansvarsfullt beteende. Mer information om vädjan finns på Arenes webbplats.

Polisyrkeshögskolan Tammerfors