Polisyrkeshögskolan och Försvarshögskolan intensifierar samarbetet

Utgivningsdatum 5.1.2017 15.25
Nyhet

Polisyrkeshögskolan och Försvarshögskolan har undertecknat ett avtal om utbildningssamarbete. Samarbetet gör det möjligt att erhålla studierätt till den andra läroinrättningen.

Polisyrkeshögskolan och Försvarshögskolan inleder ett utbildningssamarbete som gör det möjligt att genomföra vissa studier vid den andra läroinrättningen. Vid Polisyrkeshögskolan gäller avtalet studeranden som avlägger högre yrkeshögskoleexamen samt studeranden som deltar i utbildningsprogrammet EMBA in Policing.

Läroinrättningarna planerar tillsammans förfarandena för utbildningssamarbetet medan de studier som erbjuds fastställs separat årligen.

Nyheter Polisyrkeshögskolan Press meddelande importerat från gamla sidor