Urvalsprov för finskspråkiga polis (YH)-utbildningen på Polamk

Utgivningsdatum 7.8.2023 10.01
Nyhet

Psykologiska test, att skriva en essä, löpa 1 500 meter, styrke- och koordinationsprov – vi testar de sökande på många olika sätt i urvalsprovet.

Första skedet i urvalsprovet för finskspråkiga polis (YH)-examen ordnas 7–11.8.2023 vid Polisyrkeshögskolan i Tammerfors. Cirka 650 sökande från ansökningsperioden i april–juni deltar i provet.

– Urvalsprovets första skede omfattar ett fysisk test, ett skriftligt prov och psykologiska tester. Urvalsprovets totala längd på provdagen är nästan tio timmar, berättar chefen för studieärenden, överkommissarie Jyrki Haapala.

De sökande som klarat sig bäst i det första skedet går vidare till provets andra skede, som ordnas i oktober 2023. I det andra skedet gör sökandena en individuell uppgift och en uppgift i grupp, deltar i en intervju samt genomgår tester som kompletterar lämplighetsbedömningen.

Lämplighetsbedömningarna ger flest poäng

I urvalsprovet ger lämplighetsbedömningen flest poäng, sammanlagt 50 procent av det totala poängantalet. Det skriftliga provet omfattar 30 procent av det totala poängantalet medan det fysiska testet utgör 20 procent.

I urvalsprocessen ingår även en hälsoundersökning, ett narkotikatest, en säkerhetsutredning genomförd av Skyddspolisen och intygande av simkunnighet.

De sökande som blir antagna inleder sina polisstudier i januari 2024.

Information till sökande på webben

All information om urvalsprovet har samlats på adressen polamk.fi/sv/urvalsprov. Där hittar du bland annat urvalsprovsboken, anvisningar och bedömningsgrunder, videor om det fysiska testet och exempel på uppgifter ur det skriftliga provet.

Den svenskspråkiga polis (YH)-utbildningen börjar med ett och ett halvt års mellanrum, och har en separat ansökan. Ansökan till den svenskspråkiga polisutbildningen pågår som bäst och upphör den 14 augusti 2023 klockan 16.15. Den svenskspråkiga utbildningen inleds i augusti 2024.

Mer information om antagningen av studerande: [email protected]

Polisutbildning Polisyrkeshögskolan Tammerfors