Valintakoe hero ruotsi

Urvalsprov

Vi antar studerande till polis (YH) -examen på basis av ett antagnings- och lämplighetsprov. Endast framgång i provets olika delar är avgörande: för tidigare utförda goda studieprestationer, arbetserfarenhet eller till exempel militärpolisutbildning ger vi inga extra poäng. Så förbered dig väl för provet!

Observera att om du söker till den finskspråkiga utbildningen, utför du urvalsprovet på finska. Om du söker till den svenskspråkiga utbildningen, är provet på svenska.

Urvalsprovet är avgiftsfritt för den sökande.

 Sportväska med träningsskor, handduk, vattenflaska och urvalsboken.

Valintakoe sisältö ruotsi

Provets skeden

Urvalsprovet har två skeden:

 • del 1: fysiska test, skriftligt prov, psykologiska test
 • del 2: psykologiska test, individuell uppgift och gruppuppgift, personlig intervju.

Till urvalsprovets första skede kallar vi de sökanden som uppfyller ansökningskraven. Du får en kallelse till urvalsprovet i sökandetjänsten i webbansökan. Kom ihåg att anmäla dig till urvalsprovet på förhand enligt anvisningarna i kallelsen till urvalsprovet.

Det första skedet arrangeras på Polisyrkeshögskolan i Tammerfors. Provdagen tar sammanlagt nästan tio timmar.

Till det andra skedet kallar vi sökanden i den ordning de fått poäng i urvalsprovet. Urvalsprovets andra skede tar cirka fyra timmar och det arrangeras vid Polisyrkeshögskolan i Tammerfors och vid några polisinrättningar runtom i Finland.

Dessutom omfattar urvalsprocessen hälsoundersökning, narkotikatest, säkerhetsutredning av Skyddspolisen och intyg om simkunnighet. Du kan läsa mer om dessa på sidan Antagningsbeslut.

Urvalsprovets poängsättning

Det högsta poängtalet i urvalsprovet är 100 poäng. Per delområde delas poängen:

 • skriftliga prov (essä): 0–30 poäng
 • fysiska test: 0–20 poäng
 • lämplighetsbedömning: 0-50 poäng
  • psykologisk del: 0–30 poäng
  • intervju: 0–15 poäng
  • individuell uppgift och gruppuppgift: 0–5 poäng.

I det första skedet räknas sökandens poäng från det fysiska testet och det skriftliga provet samt högst 20 poäng från den psykologiska delen till godo. Efter det andra skedet adderar vi poängantalet från alla urvalsprov.

Efter det kontrollerar vi att den sökandes provresultat är godkänt. Provresultatet är godkänt när minst 30 poäng av den sökandens sammanlagda poängantal kommer från lämplighetsbedömningen, varav minst 15 poäng från den psykologiska delen.

Slutligen rangordnar vi sökanden med godkänt provresultat efter det slutliga totala poängantalet.

Läs mer: Vad händer om två sökanden har samma sammanlagda poängantal?

Haku ja valinta lisätietoa yhteinen infolaatikko oikea palsta ruotsi

Ytterligare information om ansökan och urval

[email protected]

tfn 0295 418 301