Haku ja valinta YAMK sisältö ruotsi

Ansökning och urval

Du kan ansöka till utbildningen polis (högre YH) om du har lämplig tidigare utbildning och arbetserfarenhet.

Din tidigare utbildning kan vara:

  • polis (YH)-examen
  • annan lämplig högskoleexamen
  • grundexamen för polis eller motsvarande grundutbildning för polis. I detta fall avlägger du en examensinriktad fortbildning vid Polisyrkeshögskolan innan du inleder en högre högskoleexamen.

Efter att du avlagt en tidigare examen ska du ha minst tre års arbetserfarenhet inom området för inre säkerhet. I ansökningsanvisningen ser du de arbetsgivare inom inre säkerhet som ger den arbetserfarenhet som krävs. Vi publicerar en uppdaterad ansökningsanvisning på den här sidan och på polisens intranät när den svenskspråkiga ansökningsperioden börjar.

Ansökningsanvisning (2021)

Polis (högre YH) urvalsgrunder (på finska)

Kolla in den finskspråkiga sidan

Ansökan

Vi ordnar en ansökningsperiod till den finskspråkiga utbildningen polis (högre YH) en gång om året, vanligen i början av året.

Den svenskspråkiga utbildningen ordnas enligt behov, i praktiken ungefär vart tionde år. Den förra antagningen skedde år 2016.

Se även den finskspråkiga utbildningens webbsidor

Urvalsprov

Urvalsprovet består av två delar. I den första delen deltar du i ett skriftligt prov som avläggs vid Polisyrkeshögskolan eller i en lokal som tillhör en polisenhet och som fastställts av Polamk. I det andra delen ingår en lämplighetsbedömning som innehåller en simuleringsuppgift, personlig intervju och psykologiska tester.

Urvalsprovets delar viktas på följande sätt vid poängsättningen:

  • skriftligt prov 40 %
  • lämplighetsbedömning 60 %

Antagning

Beslut om antagning meddelas elektroniskt till den sökande. Till beslutet fogas mer information om hur man tar emot studieplatsen och övrigt i anslutning till inledningen av studierna.

Haku ja valinta YAMK infolaatikko oikea palsta ruotsi

Ytterligare information

Personer som arbetar inom polisen får noggrannare information om hur man söker på polisens intranät.

Du får mer information om ansöknings- och antagningsförfaranden även från studentantagningen vid Polisyrkeshögskolan:

[email protected]

tfn 0295 418 301