Toimintakäsikirja työryhmät sisältö ruotsi

Centrala arbetsgrupper och deras uppgifter

Vid Polamk fungerar flera multiprofessionella grupper och nätverk som fokuserar på olika teman och i dessa grupper kan också representanter för studerande och samarbetspartner delta. En del av våra grupper är lagstadgade.

Nedan beskrivs också några centrala arbetsgrupper vid Räddningsinstitutet, eftersom Räddningsinstitutet genomför utbildningen befälsexamen för räddningsbranschen (YH).

Toimintakäsikirja työryhmät sisältö haitari ruotsi