Toimintakäsikirja työryhmät sisältö ruotsi

Centrala arbetsgrupper och deras uppgifter

Vid Polamk fungerar flera multiprofessionella grupper och nätverk som fokuserar på olika teman och i dessa grupper kan också representanter för studerande och samarbetspartner delta. En del av våra grupper är lagstadgade.

Toimintakäsikirja työryhmät sisältö haitari ruotsi