Länkstig

Bloggar

Bloggar

Opinnäytetyö – syväsukellus omaan kiinnostuksen kohteeseen

Mona Watkins Publiceringsdatum 18.10.2021 13.37 Blogg

Poliisiammattikorkeakoulussa jokainen opiskelija tekee opinnäytetyön valitsemastaan aiheesta. Opinnäytetyö voi olla toiminnallinen, tutkimuksellinen tai portfoliomuotoinen, mutta kaikista töistä tehdään kirjallinen lopputuotos. Laajuudeltaan opinnäytetyö on 15 opintopistettä, ja työ tehdään yksin tai parin kanssa.

Me päädyimme parini kanssa tutkimukselliseen opinnäytetyöhön. Meitä kiinnosti selvittää, kuinka maahanmuuttajat, jotka ovat pidempään Suomessa asuneet, ovat kokeneet Suomen poliisin kanssa asioimisen. Halusimme tutkia myös, kuinka mahdollisesti heidän kokemuksensa synnyinmaansa poliisista ovat voineet vaikuttaa luottamukseen Suomen poliisia kohtaan. Olimme yhteydessä moniin tahoihin ja järjestöihin, jotka tarjoavat palveluita maahanmuuttajille. Kyseiset toimijat kokivat aiheemme tärkeänä ja auttoivat meitä kyselylomakkeiden jakamisessa ja vastausten saamisessa – kiitos heille tästä. 

Vastauslomakkeet saatuamme alkoi tulosten analysointi. Meille oli todella tärkeää, että saisimme vastaajia mahdollisimman kattavasti, joten olimme käännättäneet kyselylomakkeemme neljälle kielelle suomen lisäksi. Kyselylomakkeissamme emme voineet käyttää avokysymyksiä, sillä emme olisi voineet analysoida vastauksia kielimuurin takia. Päädyimme siis monivalintakysymyslomakkeisiin, joissa jokaisella kielellä kysymykset ja vastausvaihtoehdot olivat samassa järjestyksessä.

Henkilökohtaisesti olin siinä uskossa, että vastauslomakkeet saatuamme olemme lähes maaliviivalla opinnäytetyöprosessissa, mutta kuinka väärässä olinkaan! Vastausten analysointi ja ristiin vertailu vei todella paljon aikaa, mutta oli myös työn kannalta antoisinta. Pystyimme vertailemaan, kuinka mahdollisesti esimerkiksi maassaoloaika, työllisyystilanne tai niiden kertojen määrä, kun vastaaja oli ollut poliisin kanssa tekemisissä, saattoivat vaikuttaa luottamukseen Suomen poliisia kohtaan. Tsemppinameja ja energiajuomaa kului vastausten analysoinnin aikaan.

Loppuraportin kirjoittaminen oli vaihe, jossa kaikki tekemämme työ tuli viimein yhteen. Näimme, vastasivatko tutkimuksemme tulokset hypoteesiamme, joka meillä oli ennen tutkimuksen aloittamista. Hypoteesinamme oli, että maahanmuuttajat, jotka tulevat maista, joissa poliisiin ei voi luottaa, eivät ehkä uskalla luottaa Suomen poliisiin. Tutkimuksemme perusteella näin ei kuitenkaan ole. Tulosten yllätyksellisyys oli mielestäni työmme rikkaus, mutta jäimme kuitenkin pohtimaan, uskalsivatko kaikki vastaajat vastata rehellisesti kyselyymme. Loppuraportin kirjaaminen oli siis tulosten raportoinnin lisäksi hyvää itsereflektion aikaa.

Lopuksi edessä oli vielä kypsyysnäyte ja työmme julkaiseminen. Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa perehtyneisyyttään opinnäytetyönsä aiheeseen ja suomen tai ruotsin kieleen. Työmme julkaisimme Theseus-palvelussa, joka on ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden ja julkaisujen julkaisemiseen tarkoitettu verkkopalvelu. Työn julkaiseminen tuntui juhlapäivältä, sillä se sinetöi opinnäyteprosessimme. Opinnäytetyön työstäminen oli todella antoisaa, mutta oli se myös kovatöinen prosessi. Kokonaisuutena opinnäytetyömme tekeminen kesti noin puoli vuotta. 

Polamkissa monet tekevät opinnäytetyönsä yksin, mutta itse koin, että parin kanssa työskenteleminen oli mitä mainiointa. Työskentelimme, kuten poliisipartio: yhdessä selvitimme aihettamme, haastattelimme ihmisiä ja kirjoitimme siitä raportin. Vietimme ikimuistoisia aikoja ryhmätyötiloissa, joista meille muodostui jo melkein toimistomme. Koimme ilon ja turhautumisen hetkiä yhdessä ja tsemppasimme toisiamme koko prosessin ajan. Päivääkään en vaihtaisi, sillä valmiin ja julkaistun opinnäytetyön lisäksi sain paristani sydänystävän, jonka kanssa tekisin vaikka kaiken uudestaan.

Opinnäytetyö saattaa kuulostaa haastavalta ja aikaa vievältä projektilta, mutta itse koin sen loistavaksi oppimismahdollisuudeksi ja kokemus oli yksi parhaimmista Polamkin aikana. Kannustan todella valitsemaan aiheen, joka sinua kiinnostaa, sillä työn kautta pääset tekemään siihen syväsukelluksen. Opinnäytetyösi saattaa poikia sinulle myös muita mahdollisuuksia, ja pääset verkostoitumaan eri ihmisiin aiheesi kautta. Me esimerkiksi pääsimme vierailemaan Facebook Live -tapahtumassa, josta kerroin aiemmassa blogikirjoituksessani. Kun aiheen ja mahdollisen parin valitsee huolella, ei työstä ja sen teosta voi kuin nauttia.  

Mahtavaa syksyä!

Mona

Nousiko sinulle mieleen ajatuksia tai kysymyksiä opinnäytetyöstä? Minuun voit olla yhteydessä osoitteessa [email protected].

Tutustu Monan opinnäytetyöhön Theseus-palvelussa

Lue myös Monan kirjoitus Facebook Live -tapahtumasta