Poliisien välinen ja sosiaalinen yhteistyö viharikosten torjumiseksi (CISDO) sisältö sv

Polisiärt och socialt samarbete för att bekämpa hatbrott (CISDO)

I CISDO-projektet stärks den spanska polisens förmåga att identifiera och förebygga hatbrott samt reagera på hatbrott tillsammans med medborgarorganisationer och särskilt utsatta grupper. Målet är också att öka förtroendet mellan offren och polisen samt polisens kännedom om hatbrottsoffrens förhållanden och särdrag. På så sätt försöker man förhindra underrapportering av hatbrott.

Projektet bygger på den spanska regeringens handlingsplan för hatbrott och EU:s handlingsplan mot rasism (2020–2025).

Längd: januari 2023 – december 2024

Projektpartners: Minister De Inclusión, Seguridad Social Y Migraciones (huvudkoordinator) och sex andra organisationer från Europa

Finansiering: EU:s finansieringsprogram Medborgarskap, jämlikhet, rättigheter och värden (CERV). Den totala budgeten är cirka 310 000 euro, varav Polisyrkeshögskolans andel är cirka 23 000 euro.

Kontaktperson vid Polamk: Forskare Jenita Rauta (projektchef). E-post enligt principen [email protected].