CLARUS sisältö sv

Building clarity and preventing bias in digital forensic examination, interorganisational communication and interaction (CLARUS) 

I CLARUS-projektet undersöks hur organisationernas strukturer och processer samt informationsutbytet mellan olika yrkespersoner kan öka risken för misstag och villfarelser i samband med digital hantering av bevismaterial. I projektet produceras också verktyg och en enhetlig terminologi, vilka förbättrar kvaliteten på den digitala forensiken. 

Längd: november 2023–oktober 2026

Projektpartner: University of Dundee (akademisk koordinator), KEMEA (administrativ koordinator) och 10 andra organisationer i Europa.

Finansiering: EU:s Horisont Europa-program. Den totala budgeten är cirka 2,2 miljoner euro, varav Polisyrkeshögskolans andel är 476 625 euro.

Kontaktpersoner vid Polamk: Specialforskare Jarmo Houtsonen (projektchef) och forskare Johanna Parviainen. E-postadresserna är i formatet [email protected].

Euroopan unionin rahoittama logo sv

Finansieras av Europeiska unionen.

CLARUS linkkilista oikea palsta sv