Osaamisen operationalisointi – Polamkin digitaalinen kaksonen 2 (Digital twin 2) sisältö sv

Operationalisering av kompetens – Polamks digitala tvilling 2 (Digital twin 2)

I Polamks projekt Digitala tvilling 2 skapas en virtuell miljö, så realistisk som möjligt och på så många nivåer som möjligt, bestående av flera källor. Den används som stöd för myndigheternas utbildning och utveckling. I projektet utnyttjas de riksomfattande säkerhetsaktörernas gemensamma kompetens och erfarenheter och uppgifter från digitaliseringen av offentliga lokaler och 3D-modelleringen. Den virtuella miljö som skapats testas av olika myndigheter. Samtidigt utvecklas den digitala tvilling som skapades i det tidigare Digital Twin-projektet.

Under projektet kartläggs också nya partnerskap i Finland samt internationell kompetens. 

Längd: januari–december 2023

Projektpartners: Räddningsinstitutet, Gränsbevakningsväsendet, Försvarsmakten, Nödcentralsverket

Finansiering: Inrikesministeriets FUI-utvecklingsmoment, 98 000 euro

Kontaktpersoner vid Polamk: Överkommissarie Olavi Kujanpää och forskare Marko Juutinen. E-postadresserna har formen [email protected]. Projektets allmänna e-postadress är [email protected].