Tutkimus ja kehittäminen hero ruotsi

Forskning och utveckling

Polisyrkeshögskolan (Polamk) är den enda högskolan i Finland som specialiserat sig på polisforskning. Vid Polamk utför vi tillämpad forsknings- och utvecklingsarbetet som gynnar planering och utveckling av polisverksamheten och den inre säkerheten. Den information som vi producerar används även i polisutbildningen.

I detta avsnitt kan du bekanta dig med vår FUI, alltså forsknings-, utvecklings och innovationsverksamhet.

Polisyrkeshögskolans forskningspublikationer i närbild.

Tutkimus ja kehittäminen uutisotsikko ruotsi

Nyheter

Innehållspublicerare

null Polamk tar i bruk verksamhetsmodellen för öppen vetenskap och forskning

Polamk tar i bruk verksamhetsmodellen för öppen vetenskap och forskning

Utgivningsdatum 21.3.2023 9.50
Nyhet

Polisyrkeshögskolan (Polamk) har publicerat en verksamhetsmodell för öppen vetenskap och forskning som strukturerar principerna för ansvarsfull öppenhet i arbetsgemenskapen. Samtidigt ger den vägledning för det dagliga arbetet och processerna.

I verksamhetsmodellen för öppen vetenskap och forskning granskas öppenheten ur verksamhetskulturens, materialens, metodernas, publiceringens och det forskningsrelaterade lärandets perspektiv. Samtidigt lyfter man fram tjänster som kan stödja öppen vetenskap och forskning. Till exempel Polamks publikationsnämnden ger råd i frågor som gäller upphovsrätt, publikationskommunikation och val av öppen publikationskanal.

– Vi vill öka kvaliteten och effektiviteten i Polamks verksamhet med hjälp av öppen vetenskap och forskning. Vi kopplar principerna och praxisen för ansvarsfull öppenhet till Polamks strukturer, processer och organ och lägger till material för öppen vetenskap och forskning i de befintliga anvisningarna och dokumenten, berättar forskningsdirektör Vesa Muttilainen.

För att främja ärendet har Polamk en arbetsgrupp för öppen vetenskap och forskning. Dess uppgift är bland annat att identifiera de centrala utvecklingsobjekten i verksamheten samt uppdatera verksamhetsmodellen enligt behov. 

– Arbetsgruppens medlemmar arbetar inom forskning, utbildning, studerandetjänster, bibliotek och museum. Således är det möjligt att driva utvecklingen på ett omfattande och långsiktigt sätt inom alla delområden inom Polamks verksamhet, konstaterar arbetsgruppens ordförande, specialforskare Terhi Kankaanranta.

Eftersom Polamk är en del av polisförvaltningen styrs den av lagstiftningen och andra anvisningar som gäller polisen. Dessa begränsar också den öppna publiceringen och distributionen av material. Till exempel läromedel och forskningsmaterial kan innehålla information som är avsedd eller säkerhetsklassificerad för myndighetsbruk, såsom polisens tekniska, taktiska och operativa verksamhetssätt.

– Vi har en speciell ställning inom högskolefältet, eftersom vi är en yrkeshögskola och samtidigt polisens riksomfattande enhet. Vi måste alltså balansera mellan den för högskolorna typiska öppenheten och de begränsningar som polisens verksamhet medför. Vi strävar dock efter att främja de vetenskapliga forskningsresultatens och läromedlens kvalitet och genomslagskraft i hela samhället, säger Muttilainen. 

TKI-linjaukset banneri ruotsi

Northern police research webinar banneri ruotsi