Terveystarkastus ja huumausainetestaus sisältö ruotsi

Hälsoundersökning och narkotikatest

När du har blivit antagen till polisutbildningen (villkorligt antagen) genomgår du en hälsoundersökning och ett narkotikatest. På basis av dessa bedömer vi om din hälsa är lämplig för polisarbetet.

Hälsoundersökningen innehåller också ett test som utreder riskanvändning av alkohol.

I narkotikatestet utreds om du har använt narkotika i annat än medicinskt syfte. Om du använder narkotika i medicinskt syfte bedömer vi i hälsoundersökningen om din funktionsförmåga har försämrats på grund av användningen.

Undersökningarna görs på läkarstationer som utnämns av Polisyrkeshögskolan på några orter runt om i Finland. Undersökningen görs av en expert inom hälsovården.

Du får anvisningar om hälsoundersökningar och drogtest med det villkorliga antagningsbeslutet.

Bekanta dig också med Polamks anvisning för hälsoundersökning. Den är avsedd för läkare som gör hälsoundersökningar av personer som är villkorligt antagna till polisutbildningen. Anvisningen är till nytta också för sökande som redan när de överväger att ansöka till utbildningen kan utreda vilka sjukdomar som begränsar möjligheterna att bli antagen. 

Anvisning om hälsoundersökning

Valintapäätös-sivut yhteinen infolaatikko oikea palsta ruotsi

Ytterligare information om ansökan och urval