Viharikokset sisältö sv

Hatbrott

Projektet producerar årligen grundläggande information om rasistisk brottslighet och annan hatbrottslighet och dess utveckling genom att följa upp hatbrott som kommit till polisens kännedom i informationssystemet för polisärenden (Patja).

Längd: standarduppföljning

Projektpartner: Inrikesministeriet, Polisstyrelsen, Justitieministeriet, Åklagarmyndigheten, Skyddspolisen, Europeiska institutet för kriminalpolitik HEUNI

Kontaktpersoner vid Polamk: Forskare Jenita Rauta och specialforskare Jarmo Houtsonen. E-postadresser följer formen [email protected].