Ihmiskaupparikosten esitutkinnan mallintaminen (Ihmemalli) sisältö sv

Modellering av förundersökning av människohandelsbrott (Ihmemalli)

Tanken bakom människohandel är att eftersträva ekonomisk nytta. I projektet Ihmemalli produceras en modell för förundersökning av människohandelsbrott för operativ och taktisk användning av polisen. Det är också en del av samarbetet mellan flera myndigheter.

I modelleringen beaktas:

  • arbetsrelaterat utnyttjande
  • sexuellt utnyttjande som en form av människohandel
  • utnyttjande av barn som särskild målgrupp.

Med hjälp av modelleringen är det möjligt att förtydliga och förenhetliga polisens åtgärder på olika håll i Finland i förundersökningarna av människohandelsbrott.

Längd: oktober 2022 – december 2023

Projektpartners: Europeiska institutet för kriminalpolitik (Heuni), Polisinrättningen i Östra Finland

Finansiering: Programmet för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet

Kontaktpersoner vid Polamk: Specialforskare Terhi Kankaanranta (projektchef) och forskare Iina Sahramäki. E-post enligt principen [email protected].