Poliisikoiranohjaajan työ sisältö ruotsi

Polishundförarens arbete

I Finland finns det cirka 230 polishundsförare. Polishundförarens arbete skiljer sig i många avseenden från övriga specialuppgifter inom polisyrket, eftersom polishundföraren arbetar tillsammans med ett djur. För att arbetet i hundens värld ska fungera så bra som möjligt, måste hundföraren var ansvarsfull och lugn, men också lekfull.

En hundpatrull består av hundförare, hund och en patrullman. Patrullen utför arbetsuppdrag av många olika slag som ges av nödcentralerna samt deltar i polisuppdrag, precis som andra polispatruller. Dessutom används hunden i specialuppdrag, som till exempel vid användning av maktmedel och bland annat vid sökning efter narkotika eller försvunna personer.

Två poliser i uniform går på skogsväg med en hund i koppel.

Polishundsinrättningen är ägare till polishundarna och ser till att de hålls vid god hälsa. Hundföraren ansvarar för hundens utbildning och kunskapsnivå. För utbildningen och övningen har man reserverat arbetstid, men huvudsakligen tränar hundföraren hunden under sin fritid. Polishundarna bor hemma hos sina hundförare som en del av hundförarens familj.

Av en hundförare krävs ett långsiktigt engagemang, eftersom föraren fortsätter med uppgiften vanligen ända tills hunden går i pension. Polishunden pensioneras vid 10 års ålder och tillbringar också vanligtvis sina pensionsdagar hos sin hundförares familj.

Hundförarens arbete, när det är som bäst, är en livsstil där arbete och hobby förenas.

Bekanta dig med polishundförarutbildningen