Ajokoulutus hero ruotsi

Körutbildning

Polisyrkeshögskolan svarar för polisens körutbildningar och kurser i anslutning till trafiksäkerhetsarbete. Poliserna får körutbildning både under grundutbildningen och som fortbildning. Vi utbildar alla motorcykel-, snöskoter- och båtpoliser samt poliser som färdas med fyrhjuling.

Vi erbjuder årligen cirka 60 fortbildningskurser i anslutning till körutbildning och trafiksäkerhet för poliser och cirka tusen poliser deltar i dem.

En körinstruktör på en polismotorcykel med ryggen mot kameran, i bakgrunden körbanan.

Ajokoulutus sisältö ruotsi

Körutbildning på flera orter

Vi ordnar körutbildningar på Hervanta campus och i polisens körutbildningscenter i Pieksämäki som hör till Polamk. Dessutom håller vi utbildningar även på andra orter: Motorcykel- och skoterutbildningar hålls i Loppis på Räyskälä flygplatsområde. Snöskoterutbildningar ordnas i Taivalkoski, terrängfordonsutbildningar i Padasjoki och båtpolisens praktiska utbildningar i Nyslotts vattendrag.

För utbildningarna har Polamk 65 motorcyklar, 35 snöskotrar och 15 fyrhjulingar. På Hervanta campus finns det cirka 90 fordon för körutbildning. Pieksämäki körutbildningscenter har cirka 50 olika personbilar och paketbilar.

Utbildningar även för andra än poliser

Även övriga statsförvaltningens personal, till exempel Tullens, Gränsbevakningsväsendets och Försvarsmaktens personal, deltar i körutbildningarna som Polamk ordnar. Dessutom ordnas körutbildningar som avgiftsbelagd serviceverksamhet för bland annat första hjälppersonal.

Vill du beställa körutbildning till ditt företag eller din förening? Det finns information om de avgiftsbelagda utbildningarna som Polamk erbjuder på sidan Övrig utbildning.

Läs mer om avgiftsbelagda beställningsutbildningar