Ristiinopiskelu sisältö ruotsi

Korsstudier

Polisyrkeshögskolan är med i Tammerfors högskolors korsstudier. Närvarande examens- och utbytesstuderande vid Tammerfors universitet, Tammerfors yrkeshögskola och Polamk kan avlägga studier vid en annan högskola i Tammerfors.

Korsstudier för Polamks studerande

Polamks examensstuderande kan gå kurser vid Tammerfors universitet och Tammerfors yrkeshögskola som en del av de fritt valbara studierna. Även Polamks utbytesstuderande har möjlighet att gå kurser via korsstudier.

Anvisningar för studerande vid Polamk

 1. Bekanta dig med utbudet och planera vad du vill studera.
 2. Anmäl dina planerade studier till Polamk med webblanketten.
 3. Sök till studierna enligt anvisningarna. Anmäl dig till genomförandet av studierna i målhögskolans system.
 4. Genomför studierna vid målhögskolan.
 5. Studierna överförs automatiskt till Polamks studieprestationsregister.

Närmare anvisningar finns på läroanstaltens intranät under För studerande / Nätverksstudier.

Gå till Tammerfors högskolesamfunds tjänst för korsstudier (webbplatsen på finska och engelska)

Korsstudier som erbjuds vid Polamk

Examens- och utbytesstuderande vid Tammerfors universitet och Tammerfors yrkeshögskola kan avlägga sådana kurser vid Polisyrkeshögskolan som vi erbjuder Erasmus-utbytesstuderande som kommer till Polamk. Studierna är på engelska.

Vårt studieutbud hösten 2023:

Ristiinopiskelu Finnish Way sv

The Finnish Way of Policing 3 ECTS

Learning outcomes: After completing the course, the student will

 • be familiar with the key steps in the historical development of Finnish policing.
 • understand the essentials of police work and education in Finland.
 • be aware of the main legislative and ethical principles of the Finnish police.
 • be able to compare policing practices in Finland with those in her/his own country.

Subject matter: In Finland, public confidence in the police is strong. According to polls, 95% of the population trust the police. What kind of development led to this level and what does it take to maintain the high confidence figures? Why is it important for the police to enjoy high confidence levels? During the course, students will gain an insight of the historical developments, operational principles, strategies, and ethics of the police in Finland. The students will also have an opportunity to make comparisons between Finnish police education and work and those in other countries.

Required work:

 • Attendance at lectures
 • Reading literature
 • Preparing 1–2 learning assignments
 • Keeping a learning diary

Lectures on Mondays (in person at Polamk, no stream available):

 • 18.9. 16–19
 • 25.9. 16–19
 • 2.10. 16–19
 • 9.10. 16–19
 • 16.10. 16–18
 • 30.10. 16–18
 • A museum visit to be agreed on separately

Enrolment: Aug 1 – Sept 4 in Service for Cross-Institutional Studies

Ristiinopiskelu Current themes sv

Current Themes in Police Research 3 ECTS

Learning outcomes: After completing the course the student is able to

 • understand the issues and significance of chosen current themes in police research and relate them to their own field or background.
 • generate and compare information related to the themes covered in the course.
 • present ideas and relevant information coherently in written assignments.

Subject matter: Lecture series on chosen topics, presented by Police University College researchers

Required work: Learning assignments and final project

Lectures on Fridays at 10.00–12.00 online in Teams (lectures are recorded):

 • 15.9. Course overview and instructions (Jatta Mäntylä), Introduction to Police Research (Vesa Muttilainen)
 • 22.9. Better interaction with a person with autism spectrum disorder or intellectual disability (Pirjo Jukarainen)
 • 29.9. Police communication (Samu Pehkonen and Antti Kannisto)
 • 6.10. Organized crime (Marko Juutinen)
 • 20.10. Domestic violence and barriers to help-seeking from the perspective of vulnerable life situations (Marianne Mela)
 • 3.11. Hate crimes (Jenita Rauta)
 • 10.11. Digital violence against women (Jarmo Houtsonen)
 • 24.11. Combating labour exploitation and human trafficking in Finland (Terhi Kankaanranta)

Enrolment: Aug 1 – Sept 4 in Service for Cross-Institutional Studies

Ristiinopiskelu Cop Culture sv

Cop Culture: The Occupational Culture of the Police 1 ECTS

Learning outcomes: After completing this course, the student is able to describe the features of police culture and its impact on police work.

Subject matter:

 • Features of police culture
 • Police culture research

Required work:

 • Attendance at lectures
 • Active participation in workshops and seminars including presentations and discussions

Lectures on Thursdays online in Teams (lectures are not recorded):

 • 14.9. at 13–15
 • 12.10. at 13–15

Enrolment: Aug 1 – Sept 4 in Service for Cross-Institutional Studies

Ristiinopiskelu Mental Wellbeing sv

Mental Wellbeing and the Police Work 2 ECTS

Learning outcomes: After completing this course, the student is able to

 • explain central concepts of psychological wellbeing.
 • understand aspects of occupational wellbeing in police work.
 • understand strategies related to mental wellbeing at work.

Subject matter:

 • Central concepts of psychological wellbeing
 • Developing psychological strategies related to mental wellbeing at work
 • Occupational wellbeing in police work

Required work:

 • Attendance and active participation in lectures
 • Learning assignments
 • Independent work

Lectures (in person at Polamk, no stream available):

 • Wed 20.9. 10–12
 • Tue 3.10. 10–12
 • Tue 17.10. 13–15

Enrolment: Aug 1 – Sept 4 in Service for Cross-Institutional Studies

Ristiinopiskelu sisältö laatikoiden jälkeen ruotsi

Anmäl dig i korsstudietjänsten

Ansök om studierätt till önskad kurs i Tammerfors högskolesamfunds tjänst för korsstudier på adressen ristiinopiskelu.tuni.fi. När du får studierätt blir du samtidigt anmäld till kursen, det vill säga ingen separat anmälan behövs. Anmälningstiden hittar du i informationen om studieperioden.

Antalet studerande på kurserna kan vara begränsat och Polamks egna examens- och utbytesstuderande har förtur vid anmälan. Man har dock alltid reserverat platser för korsstuderande på dessa kurser. Om du har anmält dig till kursen men inte tänker genomföra studierna, avboka din anmälan så att din plats blir ledig för följande studerande.

Gå till Tammerfors högskolesamfunds tjänst för korsstudier (webbplatsen på finska och engelska)

Studier vid Polamk

Vi meddelar dig om du fått plats på kursen via e-post.

När du har antagits som studerande till kursen får du behörighet att logga in som gästanvändare till Polamks Moodle och anvisningar om hur du loggar in på studieperiodens Moodle-område. I Moodle får du mer information om studierna och hur du genomför dem. För onlinestudier använder vi Teams-plattformen.

När du har slutfört kursens studier bedömer din lärare dina prestationer och antecknar ditt vitsord i Polamks studieregister. Din prestation överförs automatiskt till din högskolas register.

Vi samlar in respons från de studerande om studierna och utnyttjar responsen i utvecklingen av studieperioderna.

Mer information om korsstudier: [email protected]