Ristiinopiskelu sisältö ruotsi

Korsstudier

Polisyrkeshögskolan är med i Tammerfors högskolors korsstudier. Närvarande examens- och utbytesstuderande vid Tammerfors universitet, Tammerfors yrkeshögskola och Polamk kan avlägga studier vid en annan högskola i Tammerfors.

Korsstudier för Polamks studerande

Polamks examensstuderande kan gå kurser vid Tammerfors universitet och Tammerfors yrkeshögskola som en del av de fritt valbara studierna. Även Polamks utbytesstuderande har möjlighet att gå kurser via korsstudier.

Anvisningar för studerande vid Polamk

 1. Bekanta dig med utbudet och planera vad du vill studera.
 2. Anmäl dina planerade studier till Polamk med webblanketten.
 3. Sök till studierna enligt anvisningarna. Anmäl dig till genomförandet av studierna i målhögskolans system.
 4. Genomför studierna vid målhögskolan.
 5. Studierna överförs automatiskt till Polamks studieprestationsregister.

Närmare anvisningar finns på läroanstaltens intranät under För studerande / Nätverksstudier.

Gå till Tammerfors högskolesamfunds tjänst för korsstudier (webbplatsen på finska och engelska)

Korsstudier som erbjuds vid Polamk

Examens- och utbytesstuderande vid Tammerfors universitet och Tammerfors yrkeshögskola kan avlägga sådana kurser vid Polisyrkeshögskolan som vi erbjuder Erasmus-utbytesstuderande som kommer till Polamk. Studierna är på engelska.

Vårt studieutbud hösten 2021:

Anmälan till kurserna har avslutats.

Ristiinopiskelu tarjonta kurssi 1 infolaatikko ruotsi

The Finnish Way of Policing 3 ECTS

Learning outcomes: After completing the course, the student will be

 • familiar with the basics of police work and education in Finland.
 • aware of the main legislative and ethical principles of the Finnish police.
 • able to compare policing in Finland to that in her/his own country and internationally.

Subject matter In Finland, public confidence in the police is strong. According to polls, 95% of the population trusts the police. How are these numbers achieved and maintained? Why is it important to aim for high confidence levels? During the course, students gain an understanding of the historical developments, operational principles, strategies, and ethics of the police in Finland. The students also learn how Finnish police education and work compare to those in the Nordic countries and in the EU.

Required work:

 • Attendance at lectures
 • Literature
 • Learning assignments
 • Learning diary

Teaching timetables: lectures (online) on Mondays 13.9.–25.10.2021, 16.15–17.45. The course includes one study visit.

Enrolment: 1.–30.8.2021 in Service for Cross-Institutional Studies

Ristiinopiskelu tarjonta kurssi 2 ruotsi

Current Themes in Police Research 3 ECTS

Learning outcomes: After completing the course the student is able to

 • understand the issues and significance of chosen current themes in police research and relate them to their own field or background.
 • generate and compare information related to the themes covered in the course.
 • present ideas and relevant information coherently in written assignments.

Subject matter: Lecture series on chosen topics, presented by Police University College researchers

Required work: Learning assignments and final project

Teaching timetables: lectures (online) on Fridays 10.9.–12.11.2021, 10.15–11.45

Enrolment: 1.–30.8.2021 in Service for Cross-Institutional Studies

Course program:

 • 10.9. Vesa Muttilainen: Introduction to Policing Research
 • 17.9. Salla Huikuri: Online Communities of Pedophiles on Darknet
 • 24.9. Marko Juutinen: The Progress of Hate Crimes in the Finnish Criminal Justice System and Possible Measures to Improve Hate Crime Clearance
 • 1.10. Jarmo Houtsonen: Domestic Violence
 • 8.10. no lecture
 • 15.10. Olavi Kujanpää: Preventative Policing
 • 22.10. no lecture
 • 29.10. Anna Leppänen: Policing Cybercrime
 • 5.11. Vesa Huotari: Effectiveness of Traffic Policing
 • 12.11. Vesa Huotari: Innovations and Innovativeness in the Police & Policing

Ristiinopiskelu sisältö laatikoiden jälkeen ruotsi

Anmäl dig i korsstudietjänsten

Ansök om studierätt till önskad kurs i Tammerfors högskolesamfunds tjänst för korsstudier på adressen ristiinopiskelu.tuni.fi. När du får studierätt blir du samtidigt anmäld till kursen, det vill säga ingen separat anmälan behövs. Anmälningstiden hittar du i informationen om studieperioden.

Antalet studerande på kurserna kan vara begränsat och Polamks egna examens- och utbytesstuderande har förtur vid anmälan. Man har dock alltid reserverat platser för korsstuderande på dessa kurser. Om du har anmält dig till kursen men inte tänker genomföra studierna, avboka din anmälan så att din plats blir ledig för följande studerande.

Gå till Tammerfors högskolesamfunds tjänst för korsstudier (webbplatsen på finska och engelska)

Studier vid Polamk

Vi meddelar dig om du fått plats på kursen via e-post.

När du har antagits som studerande till kursen får du behörighet att logga in som gästanvändare till Polamks Moodle och anvisningar om hur du loggar in på studieperiodens Moodle-område. I Moodle får du mer information om studierna och hur du genomför dem. Föreläsningarna ordnas på webben på Teams-plattformen.

När du har slutfört kursens studier bedömer din lärare dina prestationer och antecknar ditt vitsord i Polamks studieregister. Din prestation överförs automatiskt till din högskolas register.

Vi samlar in respons från de studerande om studierna och utnyttjar responsen i utvecklingen av studieperioderna.

Mer information om korsstudier: [email protected]