Ristiinopiskelu sisältö ruotsi

Korsstudier

Polisyrkeshögskolan är med i Tammerfors högskolors korsstudier. Närvarande examens- och utbytesstuderande vid Tammerfors universitet, Tammerfors yrkeshögskola och Polamk kan avlägga studier vid en annan högskola i Tammerfors.

Korsstudier för Polamks studerande

Polamks examensstuderande kan gå kurser vid Tammerfors universitet och Tammerfors yrkeshögskola som en del av de fritt valbara studierna. Även Polamks utbytesstuderande har möjlighet att gå kurser via korsstudier.

Anvisningar för studerande vid Polamk

 1. Bekanta dig med utbudet och planera vad du vill studera.
 2. Anmäl dina planerade studier till Polamk med webblanketten.
 3. Sök till studierna enligt anvisningarna. Anmäl dig till genomförandet av studierna i målhögskolans system.
 4. Genomför studierna vid målhögskolan.
 5. Studierna överförs automatiskt till Polamks studieprestationsregister.

Närmare anvisningar finns på läroanstaltens intranät under För studerande / Nätverksstudier.

Gå till Tammerfors högskolesamfunds tjänst för korsstudier (webbplatsen på finska och engelska)

Korsstudier som erbjuds vid Polamk

Examens- och utbytesstuderande vid Tammerfors universitet och Tammerfors yrkeshögskola kan avlägga sådana kurser vid Polisyrkeshögskolan som vi erbjuder Erasmus-utbytesstuderande som kommer till Polamk. Studierna är på engelska.

Vårt studieutbud hösten 2022:

Ristiinopiskelu tarjonta kurssi 4 ruotsi

Police English: Criminology 2 ECTS

Learning outcomes: After completing this course, the student will be able to use terminology related to criminology in police work.

Subject matter: Criminology

Required work: Learning assignments to be completed independently on the reactored.com learning platform

Teaching timetables: Independent work on the reactored.com learning platform

Enrolment: in Service for Cross-Institutional Studies

Applications are processed four times a year: the deadlines to apply are 31 August, 31 October, 31 January, and 30 April. After the deadline, you will receive a decision and instructions on how to access the reactored.com platform approximately within a week.

Ristiinopiskelu tarjonta kurssi 5 ruotsi

Police English: Asylum and Migration Glossary 1 ECTS

Learning outcomes: After completing this course, the student will know how to use asylum and migration vocabulary in English in policing.

Subject matter: Asylum and Migration Glossary of the European Migration Network and the Finnish Immigration Service.

Required work: Learning assignments to be completed independently on the reactored.com platform. For a pass grade, at least 50% of each assignment must be completed correctly.

Teaching timetables: Independent work on the reactored.com learning platform

Enrolment: in Service for Cross-Institutional Studies

Applications are processed four times a year: the deadlines to apply are 31 August, 31 October, 31 January, and 30 April. After the deadline, you will receive a decision and instructions on how to access the reactored.com platform approximately within a week.

Ristiinopiskelu tarjonta kurssi 1 ruotsi

The Finnish Way of Policing 3 ECTS

Learning outcomes: After completing the course, the student will be

 • familiar with the basics of police work and education in Finland.
 • aware of the main legislative and ethical principles of the Finnish police.
 • able to compare policing in Finland to that in her/his own country and internationally.

Subject matter: In Finland, public confidence in the police is strong. According to polls, 95% of the population trusts the police. How are these numbers achieved and maintained? Why is it important to aim for high confidence levels? During the course, students gain an understanding of the historical developments, operational principles, strategies, and ethics of the police in Finland. The students also learn how Finnish police education and work compare to those in the Nordic countries and in the EU.

Required work:

 • Attendance at lectures
 • Literature
 • Learning assignments
 • Learning diary

Lectures:

 • Mon 19.9. 16.00–19.00
 • Tue 20.9. 16.00–19.00
 • Mon 26.9. 16.00–18.00
 • Tue 27.9. 16.00–18.00
 • Mon 3.10. 16.00–18.00
 • Tue 4.11. 16.00–18.00
 • A museum visit to be agreed on separately

Enrolment: The enrolment period has ended.

Ristiinopiskelu tarjonta kurssi 2 ruotsi

Current Themes in Police Research 3 ECTS

Learning outcomes: After completing the course the student is able to

 • understand the issues and significance of chosen current themes in police research and relate them to their own field or background.
 • generate and compare information related to the themes covered in the course.
 • present ideas and relevant information coherently in written assignments.

Subject matter: Lecture series on chosen topics, presented by Police University College researchers

Required work: Learning assignments and final project

Lectures on Fridays at 10.00–12.00:

 • 16.9. Introduction (Vesa Muttilainen, Jarmo Houtsonen, Elisa Laatikainen)
 • 23.9. Titbits of police training: Challenging interactional situations – Encountering customers with neurological disorders, memory disorders and intellectual disabilities (Pirjo Jukarainen)
 • 30.9. Cybercrime (Tero Toiviainen)
 • 7.10. Effectiveness of traffic law enforcement (Vesa Huotari)
 • 14.10. Preventative Policing (Olavi Kujanpää)
 • 28.10. Digital Violence against Women (Jarmo Houtsonen)
 • 4.11. Hate Crimes (Jenita Rauta)
 • 11.11. Domestic Violence (Marianne Mela)

Enrolment: The enrolment period has ended.

Ristiinopiskelu tarjonta kurssi 3 ruotsi

Cop Culture: The Occupational Culture of the Police 1 ECTS

Learning outcomes: After completing this course, the student is able to describe the features of police culture and its impact on police work.

Subject matter:

 • Features of police culture
 • Police culture research

Required work:

 • Attendance at lectures
 • Active participation in workshops and seminars including presentations and discussions

Teaching timetables: Introduction on 13.9. at 13.00–15.00, independent work, seminar on 11.10. at 10.00–17.00

Enrolment: The enrolment period has ended.

Ristiinopiskelu sisältö laatikoiden jälkeen ruotsi

Anmäl dig i korsstudietjänsten

Ansök om studierätt till önskad kurs i Tammerfors högskolesamfunds tjänst för korsstudier på adressen ristiinopiskelu.tuni.fi. När du får studierätt blir du samtidigt anmäld till kursen, det vill säga ingen separat anmälan behövs. Anmälningstiden hittar du i informationen om studieperioden.

Antalet studerande på kurserna kan vara begränsat och Polamks egna examens- och utbytesstuderande har förtur vid anmälan. Man har dock alltid reserverat platser för korsstuderande på dessa kurser. Om du har anmält dig till kursen men inte tänker genomföra studierna, avboka din anmälan så att din plats blir ledig för följande studerande.

Gå till Tammerfors högskolesamfunds tjänst för korsstudier (webbplatsen på finska och engelska)

Studier vid Polamk

Vi meddelar dig om du fått plats på kursen via e-post.

När du har antagits som studerande till kursen får du behörighet att logga in som gästanvändare till Polamks Moodle och anvisningar om hur du loggar in på studieperiodens Moodle-område. I Moodle får du mer information om studierna och hur du genomför dem. Föreläsningarna ordnas på webben på Teams-plattformen.

När du har slutfört kursens studier bedömer din lärare dina prestationer och antecknar ditt vitsord i Polamks studieregister. Din prestation överförs automatiskt till din högskolas register.

Vi samlar in respons från de studerande om studierna och utnyttjar responsen i utvecklingen av studieperioderna.

Mer information om korsstudier: [email protected]