Länkstig

Navigeringsmeny

Toimintakäsikirja Kehitä Korkeakoulujen kriteeristöjä ruotsi

Kvalitets- och självvärderingskriterier som stöd för utveckling

Vi använder gemensamma kvalitets- och självvärderingskriterier för att utvärdera och utveckla vår verksamhet. Gemensamma kriterier hjälper oss att identifiera våra centrala styrkor och utvecklingsområden som högskola och att fokusera utvecklingsarbetet på rätt åtgärder.

Hand som håller i en penna skriver i ett anteckningsblock. I bakgrunden syns en grön gräsmatta.

Nedan finns länkar till både allmänna kvalitetskriterier och kvalitetskriterier inom högre utbildning som vi i tillämpliga delar använder i planeringen av vår verksamhet, som bakgrundsinformation i uppförandekoden samt i utvärderingen och utvecklingen av vår verksamhet. En del av kriterierna finns enbart på finska.

Toimintakäsikirja Kehitä Kriteeristöjä haitari ruotsi