Tottelevaisuustarkastukset sisältö ruotsi

Lydnadsprov för väktar- och ordningsvakthundar

Polishundsinrättningen ordnar årligen en lydnadskontroll för väktar- och ordningsvakthundar. Kontrolldagen hålls på polishundsinrättningen i Tavastehus.

Väktarhundens lydnadskontroll består av tre delar: tillgänglighet, kontrollerbarhet och arbetsliknande rörelse.

Lydnadskontrollen för en hund som utbildats för ordningsövervakningsuppgifter består av tre delar: ett tillgänglighet, kontrollbarhet och skydd av föraren.

Den person som verkar som hundförare i lydnadskontrollen ska inneha ett giltigt väktar- eller ordningsvaktskort.

Anmäl dig till lydnadskontroll

Information om anordnandet av lydnadskontroller hittar du på den finskspråkiga sidan.

Läs om anordnandet av kontrollerna på den finskspråkiga sidan

Tottelevaisuustarkastukset infolaatikko oikea palsta ruotsi

Kontrollerna grundar sig i lagen

Lydnadskontrollerna grundar sig i lagen om privata säkerhetstjänster. Enligt lagen ska hundar som används i väktar- och ordningsvaktsuppgifter lydnadskontrolleras.

Lag om privata säkerhetstjänster

Polisyrkeshögskolans beslut om lydnadskontroller för ordningsvakt- och väktarhundar (på finska)