MATTI sisältö sv

MATTI – uppföljnings-, utvärderings- och prognosmodell som stöder lokal beredskap och säkerhetsplanering

Projektets målsättning är att ta fram en verksamhetsmodell för uppföljning och prognosarbete för utveckling av den lokala säkerhetsmiljön. I verksamhetsmodellen listas centrala lokala uppföljningsindikatorer för trygghetssituationen. Dessutom fastställs förhållandet för nationella och regionala riskbedömningar mot verksamhetsmodellen som ska utvecklas i projektet. Verksamhetsmodellen stöder informationsbaserad säkerhetsplanering samt beredskap för störningssituationer.

Projektet genomförs som ett samarbete mellan myndigheter, organisationer och näringslivet. Använda metoder för informationsinsamling är dokumentanalys, undersökningar, individuella intervjuer och gruppintervjuer, workshops med experter samt Delfoi-analyser. Verksamhetsmodellen kommer testas som helhet i Södra Karelens samarbetsnätverk för myndigheter.

Längd: mars 2019 – mars 2020

Projektpartner: Teknologiska forskningscentralen VTT (ansvarig ledare), Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK och Försvarshögskolan

Nyckelord: prognoser, indikatorer, landskapsförvaltning, säkerhetsplanering, beredskap

Finansiering: Statsrådets kansli: anslag för utrednings- och forskningsverksamhet som stöder statsrådets beslutsfattande. Den totala finansieringen är ca 150 000 euro, varav Polisyrkeshögskolans andel är ca 35 000 euro.

Kontaktpersoner på Polamk: Projektchef Kari Laitinen och forskare Pirjo Jukarainen. E-postadresserna är i formen fö[email protected] (obs. kari.m.laitinen).