Nordcop sisältö

Nordcop

Det nordiska Nordcop-samarbetet innefattar student- och lärarutbyte samt teman som byts säsongsvis.

Projektpartner: polisen och polishögskolorna i Sverige, Norge, Danmark och Island

Nyckelord: nordiskt samarbete, studentutbyte, lärarutbyte, användning av maktmedel, cybersäkerhet

Finansiering: Nordiska ministerrådets utbildningsprogram Nordplus Higher Education

Kontaktperson på Polamk: Specialplanerare Antti Talvitie. E-postadresser följer formen [email protected].

Nordcop linkkilista oikea palsta