Poliisikoirat hero ruotsi

Polishundar

Polisen i Finland har ungefär 260 hundar. Det finns ungefär 240 polishundförare, så en förare kan ha flera hundar då en polishund håller på att gå i pension och föraren redan utbildar en ny hund. Polishundsinrättningen skaffar och äger alla Finlands polishundar.

Polisen har både patrullhundar och specialhundar. De vanligaste hundraserna som polisen använder är schäfer och den belgiska vallhunden malinois. Också hundar av jakthundsras, bland annat engelsk springer spaniel och labrador retriever, utbildas till specialhundar.

En polishund drar i sitt koppel på en gräsmatta, föraren följer efter.

Poliisikoirat sisältö ruotsi

Patrullhundar

Patrullhundar är kombinationshundar: de utbildas i lydnad, användning av maktmedel, spårning, person-, sak- och brottplatssök. Dessutom utbildar vi dem i ett specialutbildningsområde. Dessa är narkotika, sprängämnen, brännbara vätskor eller liksök.

Läs mer om grundutbildningen

Specialhundar

Förutom att polisens specialhundar är skolade till att lyda är de skolade för en specialuppgift. Specialhundarna arbetar endast inom sitt eget specialområde, såsom att söka sprängämnen, narkotika eller hjälpa till med att reda ut orsaken till eldsvåda.

Läs mer om specialutbildningen

Skötsel av hundar

Polishunden bor hemma hos sin förare som medlem av familjen och arbetar tillsammans med sin förare. Polishundens arbete erbjuder stimulans och meningsfull aktivitet.

Hundarnas hälsotillstånd uppföljs kontinuerligt och man ser till att hundarna hålls i bra kondition. Hundföraren tar hand om skötseln av hunden i vardagen. Polishundsinrättningen ansvarar för hundarnas hälsovård.

Polishunden pensioneras vid 10 års ålder och tillbringar vanligtvis sina pensionsdagar hos sin hundförares familj.

Bekanta dig även med sidan Polishundsförare

Poliisikoirat Suomessa video ruotsi

Se videon Poliisikoirat Suomessa (Polishundar i Finland)

Text i videon är på finska.

Om videon inte öppnas kan du söka den i Poliisiksi-delen i Poliisitube.

Till Poliisitube