Navigeringsmeny

Toimintakäsikirja Arvioi Palautekyselyt ja arvioinnit sisältö ruotsi

Responsenkäter och utvärderingar

Vi utvärderar vår verksamhet med många olika metoder. Samtliga enkäter och utvärderingar som används finns samlade på den här sidan.

Skylten Polisyrkeshögskola utanför byggnaden.

Toimintakäsikirja Arvioi Palautekyselyt ja Arvioinnit Johtaminen ennen haitaria ruotsi

Responsenkäter om och utvärderingar av ledningen

Vi får information för planeringen och genomförandet av verksamheten i form av respons och utvärderingar från många olika källor.

Toimintakäsikirja Arvioi Johtamisen arviointi haitari ruotsi

Toimintakäsikirja Arvioi Palautekyselyt ja Arvioinnit Opetus ja oppiminen ennen haitaria ruotsi

Responsenkäter om och utvärderingar av undervisningen och inlärningen

Vi använder flera systematiska metoder för att få information om våra utbildningar i form av respons och utvärderingar.

Toimintakäsikirja Arvioi Opetuksen arviointi haitari ruotsi