Toimintakäsikirja Arvioi etusivu hero ruotsi

Utvärdera

Sund självkritik och utvärdering av den egna verksamheten är utgångspunkter för vår utveckling. Våra utvärderingsmetoder är kopplade till uppföljningen av resultat och resurser samt till utvärderingen av undervisningen och FUI-verksamheten.

Vi genomför regelbundet utvärderingar och enkäter och informationen som dessa ger analyseras och utnyttjas i fortsatt planering, genomförande och utveckling av verksamheten.

Det tredje skedet under cykeln för kontinuerlig utveckling är utvärdering.