Turvallisuusselvitys sisältö ruotsi

Säkerhetsutredning

När du har blivit antagen till polisutbildningen (villkorligt antagen), gör Skyddspolisen en normal säkerhetsutredning om dig. På basis av den bedömer vi om du med tanke på oförvitlighet om du är lämplig för polisarbetet. Vi gör alltid en bedömning från fall till fall.

Livsstilen hos den som antas till polisutbildningen måste med tanke på polisyrket vara lämpligt. Detta betyder att alla brott som har begåtts kan försvaga lämpligheten för polisbranschen. Bedömningen påverkas även av anhängiga brottmål där sökanden är misstänkt för brott eller svarande.

I bedömningen beaktar vi även bindningar som kan äventyra en tillbörlig och oavhängig skötsel av polisens uppgifter.

Information om säkerhetsutredningarna finns på Skyddspolisens webbsidor

Valintapäätös-sivut yhteinen infolaatikko oikea palsta ruotsi

Ytterligare information om ansökan och urval