Navigeringsmeny

Maasto- ja vesiliikennekoulutus sisältö ruotsi

Terräng- och sjötrafikutbildning

Polisen kör i terrängen med snöskotrar och fyrhjulingar samt rör sig på vatten med båtar och vattenjetar.

En stående polis kör snöskoter i ett vinterlandskap.

Terrängtrafikutbildning

Polisens terrängtrafikutbildning avser snöskoterutbildning och terrängfordonsutbildning, det vill säga. utbildning för fyrhjuling.

En polis som avlagt grundutbildning för snöskoterpolis har färdigheter att köra snöskoter i arbetsuppdrag. Det sju dagars utbildningspaketet innehåller både teori och praktisk träning. Som fortbildning ordnar vi två dagars yrkeskurser för snöskoterpoliser.

Terrängfordonsutbildningen ger grundläggande färdigheter att köra fyrhjuling i arbetsuppdrag. Utbildningen, som varar fem dagar, omfattar teori och praktisk träning.

Vattentrafikutbildning

En polis som avlagt grundkursen för båtpolis har färdigheter att köra polisbåtar och vattenjetar i arbetsuppdrag. Utbildningen omfattar en 10 dagars teoriperiod och 10 dagar körträning.

En polis står med ryggen mot kameran, i bakgrunden en polisbåt på en sjö.