Länkstig

Navigeringsmeny

Toimintakäsikirja Arvioi Opetuksen arviointi sisältö ruotsi

Utvärdering av undervisningen och inlärningen

Den studerande har flera kanaler för inflytande och respons.

Systemet för respons på studieperioder säkerställer kvaliteten på och utvecklingen av studieperioderna. Den öppna responskanalen är alltid tillgänglig och via den kan studerande lämna ris och ros samt idéer antingen anonymt eller i sitt eget namn. Undervisningens och lärmiljöns tillstånd och studerandenas välbefinnande utvärderas också genom regelbundna enkäter. 

Vi utvärderar också internationella utbildningar och processerna för deltagande i dem genom att samla in respons från deltagarna.

Studerande på trappan på Polisyrkeshögskolans gårdsområde.

Toimintakäsikirja Arvioi Opetuksen arviointi haitari ruotsi