Navigointivalikko

Soveltuvuuden arviointi sisältö

Soveltuvuuden arviointi

Soveltuvuuden arvioinnin avulla selvitämme, onko sinulla riittävät valmiudet opiskella Polamkissa ja työskennellä poliisin ammatissa. Arviointiin kuuluvat:

  • psykologinen osio: 0–30 pistettä
  • haastattelu: 0–15 pistettä
  • yksilö- ja ryhmätehtävä: 0–5 pistettä.

Jos et saa psykologisesta osiosta vähintään 15 pistettä, koetuloksesi hylätään. Hylkäävään arvioon päädytään myös, jos saat haastattelusta nolla pistettä.

Poliisi pöydän ääressä virkamerkkikotelo kaulassaan.

Psykologinen osio

Psykologisessa osiossa arvioimme muun muassa, kuinka tasapainoinen olet ja millaiset ongelmanratkaisuvalmiudet sekä vuorovaikutus- ja yhteistyövalmiudet sinulla on. Lisäksi arvioimme, onko sinulla poliisin työssä tarpeellista kykyä ottaa vastuuta käytännön tilanteiden ohjaamisesta ja johtamisesta.

Käytämme arvioinnissa psykologisia testejä ja kartoituksia sekä muita kirjallisia tehtäviä. Jos olet osallistunut Polamkin valintakokeeseen edellisten kahden vuoden aikana, voimme käyttää arvioinnissa myös aiemmista psykologisista testeistäsi saatavia tietoja. Teet kuitenkin valintakokeessa jokaisella kerralla psykologisen osion uudelleen.

Pisteytämme arvioitavat alueet. Jos saat joltakin alueelta nolla pistettä tai koko osiosta vähemmän kuin 15 pistettä, sinut hylätään. Voimme päätyä hylkäävään arvioon myös psykologisen osion kokonaisuuden perusteella.

Haastattelu

Haastattelussa arvioimme muun muassa motivaatiotasi, itsetuntemustasi ja poliisialan tuntemustasi sekä sitä, onko sinulla ymmärrystä alan erityisyydestä ja vaatimuksista. Lisäksi arvioimme asenteitasi sekä suhtautumistasi työelämään ja työkyvyn ylläpitämiseen.

Jos saat haastattelusta nolla pistettä, karsiudut jatkosta.

Yksilö- ja ryhmätehtävä

Yksilötehtävässä arvioimme muun muassa kykyäsi itsenäiseen työskentelyyn, analyyttisyyttäsi ja esiintymisvalmiuksiasi. Ryhmätehtävässä arvioimme yhteistyö- ja vuorovaikutusvalmiuksiasi.

Yksilö- ja ryhmätehtävässä voit saada nolla pistettä ilman, että karsiudut suoraan jatkosta.

Soveltuvuuden arviointi oma infolaatikko oikea palsta

Voinko valmistautua soveltuvuusosioon etukäteen?

Katso vastaus Usein kysytyt kysymykset -sivulta! Samalta sivulta löydät muitakin koulutukseen hakemiseen liittyviä kysymyksiä ja vastauksia niihin.

Usein kysytyt kysymykset -sivulle

Haku ja valinta lisätietoa yhteinen infolaatikko oikea palsta

Lisätietoa hakemisesta ja opiskelijavalinnoista

[email protected] 

p. 0295 418 301