Soveltuvuuden arviointi sisältö ruotsi

Lämplighetsbedömning

Med hjälp av lämplighetsbedömningen tar vi reda på om du har tillräckliga färdigheter för att studera på Polisyrkeshögskolan och arbeta i polisyrket. Bedömningen omfattar:

  • psykologisk del: 0–30 poäng
  • intervju: 0–15 poäng
  • individuell uppgift och gruppuppgift: 0–5 poäng

Du blir underkänd i den psykologiska delen om du inte får minst 15 poäng. Du blir också underkänd om du får noll poäng i intervjun.

En polis med polisens tjänstemärke i sitt fodral runt halsen står invid ett bord.

Psykologisk del

I den psykologiska delen bedöms bland annat hur balanserad du är och hurudana problemlösningsfärdigheter samt färdigheter för växelverkan och samarbete du har. Dessutom bedömer vi om du har förmåga att ta ansvar och styra och leda i praktiska situationer, vilket är en viktig egenskap i polisens arbete.

Om du har deltagit i Polamks urvalsprov under de senaste två åren kan information som kommit fram i de tidigare psykologiska testerna användas i bedömningen. Du utför trots detta alltid det psykologiska delprovet på nytt i varje urvalsprov.

Vi poängsätter de områden som bedöms. Om du får noll poäng i något delområde eller mindre än 15 poäng i hela delen blir du underkänd. Bedömningen kan också vara underkänd utgående från den psykologiska helheten.

Intervju

I intervjun bedömer vi bland annat din motivation, självkännedom och kännedom om polisbranschen samt om du har förståelse för de särdrag och krav som finns inom branschen. Dessutom bedöms dina attityder samt inställning till arbetslivet och upprätthållande av arbetsförmågan.

Om du får noll poäng i intervjun faller du bort.

Individuell uppgift och gruppuppgift

I den individuella uppgiften bedömer vi bland annat din förmåga att arbeta självständigt, hur analytisk du är samt din förmåga att uppträda. I gruppuppgiften bedömer vi dina samarbetsfärdigheter och färdigheter för växelverkan.

Du kan få noll poäng i den individuella uppgiften och i gruppuppgiften utan att du faller bort.

Soveltuvuuden arviointi oma infolaatikko oikea palsta ruotsi

Kan jag förbereda mig för lämplighetsdelen på förhand?

Läs svaret i Frågor och svar! På samma sida hittar du även andra frågor och svar angående ansökning till utbildningen.

Till Frågor och svar

Haku ja valinta lisätietoa yhteinen infolaatikko oikea palsta ruotsi

Ytterligare information om ansökan och urval

[email protected]

tfn 0295 418 301