Soveltuvuuden arviointi sisältö ruotsi

Lämplighetsbedömning

Med hjälp av lämplighetsbedömningen tar vi reda på om du har tillräckliga färdigheter för att studera på Polisyrkeshögskolan och arbeta i polisyrket. Bedömningen omfattar:

  • psykologisk del: 0–30 poäng
  • intervju: 0–15 poäng
  • individuell uppgift och gruppuppgift: 0–5 poäng

Om du i lämplighetsbedömningen inte får minst 30 poäng, av vilka 15 poäng är från den psykologiska delen, underkänns ditt provresultat.

I bedömningen drar vi bland annat nytta av allmänna test och kartläggningar som utvecklats för bedömningsbehoven inom säkerhetsbranschen. Även observationer som har gjorts i den individuella- och gruppuppgiften påverkar bedömningen. Om du tidigare har deltagit i Polisyrkeshögskolans urvalsprov kan vi enligt bedömningspraxis inom säkerhetsbranschen också använda uppgifter från tidigare lämplighetsbedömningar.

En polis med polisens tjänstemärke i sitt fodral runt halsen står invid ett bord.

Psykologisk del

I den psykologiska delen bedöms bland annat hur balanserad du är och hurudana problemlösningsfärdigheter samt färdigheter för växelverkan och samarbete du har. Dessutom bedömer vi om du har förmåga att ta ansvar och styra och leda i praktiska situationer, vilket är en viktig egenskap i polisens arbete.

Vi poängsätter de områden som bedöms. Om du får noll poäng i något delområde eller mindre än 15 poäng i hela delen blir du underkänd. Bedömningen kan också vara underkänd utgående från den psykologiska helheten.

Intervju

I intervjun bedömer vi bland annat din motivation, självkännedom och kännedom om polisbranschen samt om du har förståelse för de särdrag och krav som finns inom branschen. Dessutom bedöms dina attityder samt inställning till arbetslivet och upprätthållande av arbetsförmågan.

Om du får noll poäng i intervjun faller du bort.

Individuell uppgift och gruppuppgift

I den individuella uppgiften bedömer vi bland annat din förmåga att arbeta självständigt, hur analytisk du är samt din förmåga att uppträda. I gruppuppgiften bedömer vi dina samarbetsfärdigheter och färdigheter för växelverkan.

Du kan få noll poäng i den individuella uppgiften och i gruppuppgiften utan att du faller bort.

Soveltuvuuden arviointi oma infolaatikko oikea palsta ruotsi

Kan jag förbereda mig för lämplighetsdelen på förhand?

Läs svaret i Frågor och svar! På samma sida hittar du även andra frågor och svar angående ansökning till utbildningen.

Till Frågor och svar

Haku ja valinta lisätietoa yhteinen infolaatikko oikea palsta ruotsi

Ytterligare information om ansökan och urval

[email protected]

tfn 0295 418 301