Ansökan till den finskspråkiga polisutbildningen börjar 15.10.

15.10.2021 9.55
Nyhet

Intresserar polisens fältarbete eller skulle brottsutredarens arbete passa dig bättre? Polisutbildningen ger beredskap för många typer av karriärstigar!

Polisyrkeshögskolan söker nya studerande till den finskspråkiga polisutbildningen som börjar i augusti 2022. Ansökningstiden börjar 15 oktober och upphör 30 november.

– För dem som utexaminerats från Polamk erbjuds ett mångsidigt yrke och de studerande får praktisera i arbetet redan under utbildningen. Hos oss studerar man förutom lagparagrafer även exempelvis användning av maktmedel, psykologi, körteknik, informationssystem och brottsutredning. Till studierna hör även avlönad praktik på polisinrättning, berättar chefen för studieärenden, överkommissarie Jyrki Haapala.

Polamk är inte med i den gemensamma ansökan, utan det finns fyra ansökningsperioder till den finskspråkiga utbildningen under året. En ny utbildningsgrupp inleder vanligtvis sina studier i januari, mars, augusti och oktober. Den svenskspråkiga polisutbildningen inleds med 1,5 års mellanrum. Nästa svenskspråkiga polis (YH) -grupp inleder sina studier i januari 2023.

Information till sökande på webben

Till examen polis (YH) ansöker man via det elektroniska ansökningssystemet (webbansökan). Studerandena väljs ut på basis av ett urvalsprov som består av två skeden. I urvalsprovet kan man få flest poäng för lämplighetsbedömningen, vars andel är sammanlagt 50 procent. För det skriftliga provet kan man få 30 procent av de totala poängen och för det fysiska testet 20 procent.

Information om polisutbildningen och ansökan till den har samlats på adressen polamk.fi/sv/bli-polis-yh. På webbplatsen kan du exempelvis bekanta dig med ansökningskraven och urvalsprovet. På sidorna finns även urvalsprovsboken och exempel på den skriftliga provuppgiften samt videor på det fysiska testet.

Tilläggsuppgifter om ansökan och studerandeurval: [email protected], tfn 0295 418 301

Polisutbildning Polisyrkeshögskolan Tampere
Polisyrkeshögskolan
antagning av studerande
polisutbildning