Ansökan till den finskspråkiga polisutbildningen börjar 18.1.

Utgivningsdatum 18.1.2022 10.00
Nyhet

Intresserar polisens fältarbete eller skulle brottsutredarens arbete passa dig bättre? Polisutbildningen ger beredskap för många typer av karriärstigar!

Polisyrkeshögskolan söker nya studerande till den finskspråkiga polisutbildningen som börjar i oktober 2022. Ansökningstiden börjar 18 januari och upphör 17 februari.

– För dem som utexaminerats från Polamk erbjuds ett mångsidigt yrke och de studerande får praktisera i arbetet redan under utbildningen. Hos oss studerar man förutom lagparagrafer även exempelvis användning av maktmedel, psykologi, körteknik, informationssystem och brottsutredning. Till studierna hör även avlönad praktik på polisinrättning, berättar chefen för studieärenden, överkommissarie Jyrki Haapala.

Polamk är inte med i den gemensamma ansökan, utan det finns fyra ansökningsperioder till den finskspråkiga utbildningen under året. En ny utbildningsgrupp inleder vanligtvis sina studier i januari, mars, augusti och oktober. Den svenskspråkiga polisutbildningen inleds med 1,5 års mellanrum. Nästa svenskspråkiga polis (YH) -grupp inleder sina studier i januari 2023. 

Ansökningsperioder och tidtabeller till den svenskspråkiga utbildningen

Urvalsprovsboken har reviderats

Polamks urvalsprovsbok "När man går i stora skor lämnar man stora spår efter sig" har förnyats. Den nya boken används första gången i det finskspråkiga urvalsprovet våren 2022. Den svenskspråkiga versionen av boken publiceras i april.

Urvalsprovsboken ger aktuella och realistiska perspektiv på hur polisens arbete ser ut i verkligheten. Hälften av artiklarna i den uppdaterade versionen av boken är nya.

Det går att få tag på Polamks urvalsprovsbok avgiftsfritt som PDF-version, e-bok och MP3-fil i Theseus-tjänsten. Urvalsprovsboken erbjuds som ljudbok och e-bok (EPUB) i flera tjänster. Den tryckta boken kommer att säljas i ett flertal nätbutiker för böcker och bokhandlar. Den tryckta boken på svenska kommer att vara tillgänglig i april.

Information till sökande på webben

Till examen polis (YH) ansöker man via det elektroniska ansökningssystemet (webbansökan). Studerandena väljs ut på basis av ett urvalsprov som består av två skeden. I urvalsprovet kan man få flest poäng för lämplighetsbedömningen, vars andel är sammanlagt 50 procent. För det skriftliga provet kan man få 30 procent av de totala poängen och för det fysiska testet 20 procent.

Information om polisutbildningen och ansökan till den har samlats på adressen polamk.fi/sv/bli-polis-yh. På webbplatsen kan du exempelvis bekanta dig med ansökningskraven och urvalsprovet. På sidorna finns även urvalsprovsboken och exempel på den skriftliga provuppgiften samt videor på det fysiska testet.

Tilläggsuppgifter om ansökan och studerandeurval: [email protected], tfn 0295 418 301

Polisutbildning Polisyrkeshögskolan Startsidans stor nyhet Tammerfors