Den nya urvalsprovsboken har publicerats på finska – den svenskspråkiga versionen kommer i april

Utgivningsdatum 17.1.2022 9.46
Nyhet

Polamks urvalsprovsbok har förnyats. Den nya boken används första gången i det finskspråkiga urvalsprovet i april 2022. Den svenskspråkiga versionen av boken publiceras i april. I urvalsprovet för den svenskspråkiga ansökningsperioden i februari använder man fortfarande en äldre version av boken.

Till urvalsprovet för utbildningen polis (YH) hör ett skriftligt prov där de sökande ska skriva en essä. Som bakgrundsmaterial för essän finns urvalsprovsboken "När man går i stora skor lämnar man stora spår efter sig", som innehåller 18 artiklar, det vill säga 18 olika perspektiv på polisens arbete. 

– Urvalsprovsboken ger aktuella och realistiska perspektiv på hur polisens arbete ser ut i verkligheten. Hälften av artiklarna i den uppdaterade versionen av boken är nya. Artiklarnas teman är bland annat nätpolisens arbete, interaktionsfärdigheter, avslöjande undersökning samt etiska frågor och fysiska krav i polisens arbete, berättar redaktören för boken, Marko Vesterbacka, lektor i poliskommunikation vid Polamk.

– Majoriteten av artiklarna har skrivits av poliser, men även forskar- och lärarsynvinklar har inkluderats. En intressant detalj är att en del av skribenterna i den här senaste upplagan är så pass unga poliser till sin tjänsteålder att de även själva har läst bokens tidigare upplagor när de sökt sig till polisutbildningen.

Den första boken "När man går i stora skor lämnar man stora spår efter sig" publicerades 2014. Urvalsprovsboken har därefter förnyats vartannat år, den nyaste upplagan är alltså den femte versionen av boken.

Urvalsprovsboken finns även som ljudbok

Nytt med den här boken, vid sidan av nya skribenter och teman, är dessutom att den svenskspråkiga boken också innehåller en artikel på finska och en på engelska. I det svenskspråkiga urvalsprovet ingår ändå inte den finskspråkiga artikeln som material. Den engelska artikeln kan däremot fungera som källmaterial inför det skriftliga urvalsprovet.

Den förnyade urvalsprovsboken används för första gången under den finskspråkiga ansökningsperioden som börjar den 18 januari 2022. Det första skedet av urvalsprovet för den här ansökningsperioden ordnas i april 2022.

Det går att få tag på Polamks urvalsprovsbok avgiftsfritt som PDF-version och MP3-fil i Theseus-tjänsten. Urvalsprovsboken erbjuds som ljudbok och e-bok (EPUB) i flera tjänster. Den tryckta boken kommer att säljas i ett flertal nätbutiker för böcker och bokhandlar. Den tryckta boken på svenska kommer att vara tillgänglig i april. Länkarna till Theseus och tjänsterna för ljud-/e-böckerna finns på vår webbplats på sidan Urvalsprovsboken. På samma sida finns även länkar till de tidigare versionerna av boken.

En svenskspråkig version i april

Den svenskspråkiga versionen av den nya urvalsprovsboken publiceras i april 2022. I urvalsprovet för den svenskspråkiga ansökningsperioden 1.12.2021–13.1.2022 i februari 2022 används ännu en tidigare version av boken (publicerad 2020).

Om studieplatserna inte fylls under den svenskspråkiga ansökningsperioden i december–januari, ordnar vi en andra ansökningsperiod till samma svenskspråkiga utbildning som börjar i januari 2023. Den eventuella andra ansökningsperioden börjar den 3 maj 2022 och slutar den 6 juni 2022. Urvalsprovet för den andra ansökningsperioden är i augusti 2022 och då kommer man att använda en ny urvalsprovsbok.

Nyheten uppdaterad 2.5.2022: Den finskspråkiga artikeln ingår inte som källmaterial inför det svenskspråkiga urvalsprovet.

Polisutbildning Polisyrkeshögskolan Tammerfors