Ansökan till den finskspråkiga polisutbildningen börjar 25.4

Utgivningsdatum 25.4.2023 10.00
Nyhet

Polisyrkeshögskolan söker nya studerande till den finskspråkiga polisutbildningen som börjar i januari 2024. Ansökningstiden börjar 25 april och upphör 5 juni.

Polamk är inte med i den gemensamma ansökan, utan polisutbildningen har sina egna ansökningstider och sitt eget ansökningssystem. I den finskspråkiga utbildningen börjar det vanligtvis en ny grupp i januari, mars, augusti och oktober. Den svenskspråkiga polisutbildningen börjar med ett och ett halvt års mellanrum, och har en separat ansökan. Nästa ansökningsperiod till den svenskspråkiga polisutbildningen är 16.5–14.8.2023. Polis (YH)-utbildningen inleds i augusti 2024.

Information till sökande på webben

Information om polisutbildningen och ansökan till den har samlats på adressen polamk.fi/sv/bli-polis-yh. På webbplatsen kan du exempelvis bekanta dig med ansökningskraven och urvalsprovet. På sidorna finns även urvalsprovsboken och exempel på den skriftliga provuppgiften samt videor på det fysiska testet.

Mer information om ansökan och urval: [email protected]

Polisutbildning Polisyrkeshögskolan Tammerfors