Ansökan till den finskspråkiga polisutbildningen börjar 27.6

Utgivningsdatum 27.6.2023 10.00 | Publicerad på svenska 27.6.2023 kl. 10.06
Nyhet

Polisyrkeshögskolan söker nya studerande till den finskspråkiga polisutbildningen som börjar i mars 2024. Ansökningstiden börjar 27 juni och upphör 14 augusti.

Polamk är inte med i den gemensamma ansökan, utan polisutbildningen har sina egna ansökningstider och sitt eget ansökningssystem. I den finskspråkiga utbildningen börjar det vanligtvis en ny grupp i januari, mars, augusti och oktober. Den svenskspråkiga polisutbildningen börjar med ett och ett halvt års mellanrum, och har en separat ansökan. Ansökan till den svenskspråkiga polisutbildningen pågår som bäst och upphör den 14 augusti 2023. Polis (YH)-utbildningen inleds i augusti 2024.

Information till sökande på webben

Information om polisutbildningen och ansökan till den har samlats på adressen polamk.fi/sv/bli-polis-yh. På webbplatsen kan du exempelvis bekanta dig med ansökningskraven och urvalsprovet. På sidorna finns även urvalsprovsboken och exempel på den skriftliga provuppgiften samt videor på det fysiska testet.

– När du har fattat ditt ansökningsbeslut ska du genast börja förbereda dig inför urvalsprovet. Bekanta dig noggrant med urvalsprovsboken och öva på att skriva essän. Träna för det fysiska testet – även så att du gör alla delprov efter varandra och inte springer en dag och testar bänkpress en annan. Du kan förbereda dig på lämplighetsdelen genom att ta reda på polisens utbildning och yrke samt genom att fundera på din motivation: Varför vill du bli polis?

Mer information om ansökan och urval: [email protected]

Polisutbildning Polisyrkeshögskolan Tammerfors