Polamk ordnar urvalsprov för den finskspråkiga polis (YH)-utbildningen som inleds i augusti 2024

Utgivningsdatum 19.1.2024 8.00
Nyhet

Psykologiska tester, att skriva en essä, 1 500 meters löpning, styrke- och koordinationsprov – de sökande testas på många olika sätt i urvalsprovet.

Första skedet i urvalsprovet för finskspråkiga polis (YH)-examen ordnas den 19, 22 och 24–26 januari 2024 vid Polisyrkeshögskolan i Tammerfors. Sammanlagt cirka 600 sökande från ansökningsperioden i oktober–november deltar under de fem dagarna i provet.

– Urvalsprovets första skede omfattar psykologiska tester, ett skriftligt prov och ett fysiskt test i fyra delar. För en enskild sökande pågår urvalsprovsdagen sammanlagt nästan tio timmar, berättar chefen för studietjänsterna, kommissarie Johanna Guessous.

– Alla som uppfyller ansökningskraven kallas till urvalsprovet. Dessa krav är finskt medborgarskap, oförvitlighet, tillräcklig utbildningsbakgrund, lämpligt hälsotillstånd och körkort för kategori B. I urvalsprovet är alla sökande på ”samma startlinje”, det vill säga framgången i provet avgör om man tar sig vidare. Det lönar sig alltså att noggrant förbereda sig på provets alla delområden!

De sökande som klarat sig bäst i det första skedet går vidare till provets andra skede, som ordnas i mars 2024. I det andra skedet genomför sökandena en individuell uppgift och en uppgift i grupp, deltar i en intervju samt gör tester som kompletterar lämplighetsbedömningen.

Lämplighetsbedömningarna ger flest poäng

I urvalsprovet ger lämplighetsbedömningen flest poäng, sammanlagt 50 procent av det totala poängantalet. Det skriftliga provet omfattar 30 procent av det totala poängantalet och det fysiska testet utgör 20 procent.

I urvalsprocessen ingår även en hälsoundersökning, ett narkotikatest, en säkerhetsutredning genomförd av Skyddspolisen och intygande av simkunnighet.

De sökande som blir antagna inleder sina polisstudier i augusti 2024.

Information till sökande på webben

Vi har samlat all information om urvalsprovet på vår webbplats på adressen polamk.fi/sv/urvalsprov. Där hittar du bland annat urvalsprovsboken, anvisningar och bedömningsgrunder, videor om det fysiska testet och exempel på uppgifter ur det skriftliga provet.

Som bäst pågår ansökan till den svenskspråkiga polis (YH)-utbildningen som inleds i augusti 2024. Du hinner ännu söka, så länge du fyller i ansökan senast den 26 februari 2024 innan klockan 16.15. Urvalsprovet för den svenskspråkiga utbildningen ordnas i mars 2024.

Mer information om antagningen av studerande: [email protected]

Polisutbildning Polisyrkeshögskolan Tammerfors