Urvalsprov för finskspråkig polis (YH) -examen på Polamk

Utgivningsdatum 5.4.2022 9.00 | Publicerad på svenska 5.4.2022 kl. 9.03
Nyhet

Psykologiska test, att skriva en essä, löpa 1 500 meter, styrke- och koordinationsprov – vi testar de sökande på många olika sätt i urvalsprovet.

Första skedet i urvalsprovet för finskspråkig polis (YH) -examen ordnas 5–8.4 och 11–13.4 vid Polisyrkeshögskolan i Tammerfors. Cirka 550 sökande från ansökningsperioden i januari–februari har anmält sig till provet.

– Vi sköter naturligtvis alla provarrangemang så att vi kan ordna urvalsproven så säkert som möjligt. Under hela coronatiden har vi delat in de sökande i mindre grupper än vanligt i urvalsproven och därför ordnat flera provdagar, berättar chefen för studieärenden, överkommissarie Jyrki Haapala.

– Vi tillhandahåller de sökande ansiktsmasker under provtillfället och uppmanar dem att beakta säkerhetsavstånden, tvätta händerna och att använda handdesinfektionsmedel. Om man är sjuk eller har blivit exponerad för coronaviruset får man naturligtvis inte delta i urvalsprovet.

Lämplighetsbedömningarna ger flest poäng

Urvalsprovets första skede omfattar ett fysisk test, ett skriftligt prov och psykologiska tester. Urvalsprovets totala längd på provdagen är nästan tio timmar.

De sökande som klarat sig bäst i det första skedet går vidare till provets andra skede, som är i maj–juni 2022. I det andra skedet gör sökandena en individuell uppgift och en uppgift i grupp, deltar i en intervju samt genomgår tester som kompletterar lämplighetsbedömningen.

I urvalsprovet ger lämplighetsbedömningen flest poäng, sammanlagt 50 procent av det totala poängantalet. Det skriftliga provet omfattar 30 procent av det totala poängantalet medan det fysiska testet utgör 20 procent.

I urvalsprocessen ingår även en hälsoundersökning, ett narkotikatest, en säkerhetsutredning genomförd av Skyddspolisen och intygande av simkunnighet.

De sökande som blir antagna inleder sina polisstudier i oktober 2022.

Information till sökande på webben

All information om urvalsprovet har samlats på adressen polamk.fi/sv/urvalsprov. Där hittar du bland annat urvalsprovsboken, anvisningar och bedömningsgrunder, videor om det fysiska testet och exempel på uppgifter ur det skriftliga provet.

Nästa ansökningsperiod till den svenskspråkiga utbildningen är 3.5–6.6.2022. 

Mer information om antagningen av studerande: [email protected]