Urvalsprov för finskspråkiga polis (YH)-utbildningen på Polamk 

Utgivningsdatum 19.9.2022 10.00
Nyhet

Psykologiska test, att skriva en essä, löpa 1 500 meter, styrke- och koordinationsprov – vi testar de sökande på många olika sätt i urvalsprovet.

Första skedet i urvalsprovet för finskspråkiga polis (YH)-examen ordnas 19–22.9 och 26.9.2022 vid Polisyrkeshögskolan i Tammerfors. Cirka 600 sökande från ansökningsperioden i juni–augusti deltar i provet.

– Urvalsprovets första skede omfattar ett fysisk test, ett skriftligt prov och psykologiska tester. Urvalsprovets totala längd på provdagen är nästan tio timmar, berättar chefen för studieärenden, överkommissarie Jyrki Haapala.

De sökande som klarat sig bäst i det första skedet går vidare till provets andra skede, som ordnas i november 2022. I det andra skedet gör sökandena en individuell uppgift och en uppgift i grupp, deltar i en intervju samt genomgår tester som kompletterar lämplighetsbedömningen.

Lämplighetsbedömningarna ger flest poäng

I urvalsprovet ger lämplighetsbedömningen flest poäng, sammanlagt 50 procent av det totala poängantalet. Det skriftliga provet omfattar 30 procent av det totala poängantalet medan det fysiska testet utgör 20 procent.

I urvalsprocessen ingår även en hälsoundersökning, ett narkotikatest, en säkerhetsutredning genomförd av Skyddspolisen och intygande av simkunnighet.

De sökande som blir antagna inleder sina polisstudier i mars 2023.

Information till sökande på webben

All information om urvalsprovet har samlats på adressen polamk.fi/sv/urvalsprov. Där hittar du bland annat urvalsprovsboken, anvisningar och bedömningsgrunder, videor om det fysiska testet och exempel på uppgifter ur det skriftliga provet.

Den svenskspråkiga polis (YH)-utbildningen börjar med ett och ett halvt års mellanrum, och har en separat ansökan. Nästa svenskspråkiga polis (YH)-grupp inleder sina studier i januari 2023. Ansökan till den svenskspråkiga polisutbildningen upphörde i juni 2022.

Mer information om antagningen av studerande: [email protected]