Urvalsprov för polis (YH)-examen på Polamk

Utgivningsdatum 10.8.2022 10.00
Nyhet

Psykologiska test, att skriva en essä, löpa 1 500 meter, styrke- och koordinationsprov – vi testar de sökande på många olika sätt i urvalsprovet.

Första skedet i urvalsprovet för finskspråkig polis (YH)-examen ordnas 10–12.8 och 15–18.8.2022 vid Polisyrkeshögskolan i Tammerfors. Cirka 600 sökande från ansökningsperioden i maj–juni deltar i provet. Första skedet i urvalsprovet för svenskspråkig polis (YH)-examen ordnas 23.8 och det kommer att vara cirka 50 deltagare i provet.

– Urvalsprovets första skede omfattar ett fysisk test, ett skriftligt prov och psykologiska tester. Urvalsprovets totala längd på provdagen är nästan tio timmar, berättar chefen för studieärenden, överkommissarie Jyrki Haapala.

Lämplighetsbedömningarna ger flest poäng

De sökande som klarat sig bäst i det första skedet går vidare till provets andra skede. Det ordnas i oktober för dem som har sökt till den finskspråkiga utbildningen och i september för dem som har sökt till den svenskspråkiga utbildningen. I det andra skedet gör sökandena en individuell uppgift och en uppgift i grupp, deltar i en intervju samt genomgår tester som kompletterar lämplighetsbedömningen.

I urvalsprovet ger lämplighetsbedömningen flest poäng, sammanlagt 50 procent av det totala poängantalet. Det skriftliga provet omfattar 30 procent av det totala poängantalet medan det fysiska testet utgör 20 procent.

I urvalsprocessen ingår även en hälsoundersökning, ett narkotikatest, en säkerhetsutredning genomförd av Skyddspolisen och intygande av simkunnighet.

De sökande som blir antagna inleder sina polisstudier i januari 2023.

Information till sökande på webben

All information om urvalsprovet har samlats på adressen polamk.fi/sv/urvalsprov. Där hittar du bland annat urvalsprovsboken, anvisningar och bedömningsgrunder, videor om det fysiska testet och exempel på uppgifter ur det skriftliga provet.

Mer information om antagningen av studerande: [email protected]