Urvalsprov för polis (YH)-utbildningen på Polamk

Utgivningsdatum 18.9.2023 9.00
Nyhet

Psykologiska test, att skriva en essä, löpa 1 500 meter, styrke- och koordinationsprov – vi testar de sökande på många olika sätt i urvalsprovet.

Första skedet i urvalsprovet för finskspråkiga polis (YH)-examen ordnas 18–22.8.2023 vid Polisyrkeshögskolan i Tammerfors. Cirka 500 sökande från ansökningsperioden i juni–augusti deltar i provet. Första skedet i urvalsprovet för svenskspråkiga polis (YH)-examen ordnas 26.9 och det kommer att vara cirka 60 deltagare i provet.

– Urvalsprovets första skede omfattar psykologiska tester, ett skriftligt prov och ett fysisk test. Urvalsprovets totala längd på provdagen är nästan tio timmar, berättar chefen för studieärenden, överkommissarie Jyrki Haapala.

De sökande som klarat sig bäst i det första skedet går vidare till provets andra skede, som ordnas i november 2023. I det andra skedet gör sökandena en individuell uppgift och en uppgift i grupp, deltar i en intervju samt genomgår tester som kompletterar lämplighetsbedömningen.

Lämplighetsbedömningarna ger flest poäng

I urvalsprovet ger lämplighetsbedömningen flest poäng, sammanlagt 50 procent av det totala poängantalet. Det skriftliga provet omfattar 30 procent av det totala poängantalet medan det fysiska testet utgör 20 procent.

I urvalsprocessen ingår även en hälsoundersökning, ett narkotikatest, en säkerhetsutredning genomförd av Skyddspolisen och intygande av simkunnighet.

De sökande som blir antagna till den finskspråkiga utbildningen inleder sina polisstudier i mars 2024 och de som blir antagna till den svenskspråkiga utbildningen påbörjar sina studier i augusti 2024.

Information till sökande på webben

All information om urvalsprovet har samlats på adressen polamk.fi/sv/urvalsprov. Där hittar du bland annat urvalsprovsboken, anvisningar och bedömningsgrunder, videor om det fysiska testet och exempel på uppgifter ur det skriftliga provet.

Mer information om antagningen av studerande: [email protected]

Polisutbildning Polisyrkeshögskolan Tammerfors