Vill du bli polis? Ansökan till den svenskspråkiga utbildningen börjar 3.5.

Utgivningsdatum 3.5.2022 10.00
Nyhet

Vill du studera till polis (YH) på svenska? Intresserar polisens fältarbete eller skulle brottsutredarens arbete passa dig bättre? Polisutbildningen ger beredskap för många typer av karriärstigar!

Polisyrkeshögskolan söker nya studerande till den svenskspråkiga polisutbildningen som börjar i januari 2023. Ansökningstiden börjar 3 maj och upphör 6 juni.

– För dem som utexaminerats från Polamk erbjuds ett mångsidigt yrke och de studerande får praktisera i arbetet redan under utbildningen. Hos oss studerar man förutom lagparagrafer även exempelvis användning av maktmedel, psykologi, körteknik, informationssystem och brottsutredning. Till studierna hör även avlönad praktik på polisinrättning, berättar chefen för studieärenden, överkommissarie Jyrki Haapala.

Polamk är inte med i den gemensamma ansökan, utan polisutbildningen har sina egna ansökningstider och sitt eget ansökningssystem. I den finskspråkiga utbildningen börjar det vanligtvis en ny grupp i januari, mars, augusti och oktober. Den svenskspråkiga polisutbildningen inleds med 1,5 års mellanrum. De svensk- och finskspråkiga utbildningarna följer samma läroplan.

Observera att du inte kan söka till den finskspråkiga och svenskspråkiga utbildningen samtidigt, om startdatumet är det samma. Under ansökningsperioden som börjar den 3 maj kan du alltså söka antingen till den svenskspråkiga eller finskspråkiga utbildningen. Om du sökte till den svenskspråkiga polisutbildningen under ansökningsperioden i december–januari, men inte blev vald, kan du söka på nytt i den annalkande ansökningen.

Kom ihåg att meddela om du inte kan delta i urvalsprovet

Från och med ansökningsperioden i maj–juni behöver de sökande inte längre anmäla sig skilt till urvalsprovet. Sökandena får ett brev om godkännande till urvalsprovet i Polamks webbansökningstjänst och samtidigt en kallelse till urvalsprovet. I kallelsen finns det information om den egna urvalsprovsdagen. Alla de sökande som uppfyller ansökningskraven har rätt att delta i det första skedet av urvalsprovet.

– De sökande får alltså veta om sin egen urvalsprovdag redan minst en månad före provdagen så att det förhoppningsvis är lättare än tidigare att ordna en ledig dag till exempel från arbetet. I fortsättningen går det inte längre att ändra på den urvalsprovsdag som meddelats.

Det är viktigt att du meddelar att du avanmäler dig från antagningen av studerande om du inte kan delta i urvalsprovet. Under ansökningsperioden kan du ändra uppgifterna i din ansökan eller annullera din ansökan i webbansökningstjänsten. När ansökningsperioden är slut ska du meddela om annulleringen per e-post till Polamks antagning av studerande.

– För att vi ska kunna se till att provarrangemangen går smidigt måste vi på förhand veta hur många av sökandena som är närvarande på vilken urvalsprovsdag. Utifrån förhandsinformationen ordnar vi till exempel datorer och löpnummer till sökandena samt övervakare till provlokalerna.

Information till sökande på webben

Information om polisutbildningen och ansökan till den har samlats på adressen polamk.fi/sv/bli-polis-yh. På webbplatsen kan du exempelvis bekanta dig med ansökningskraven och urvalsprovet. På sidorna finns även urvalsprovsboken och exempel på den skriftliga provuppgiften samt videor på det fysiska testet.

I urvalsprovet för denna ansökningsperiod används Polamks förnyade urvalsprovsbok.

Mer information om ansökan och urval: [email protected]