Hakeminen sisältö ruotsi

Så här ansöker du till polisutbildningen

Polisyrkeshögskolans ansökningssystem avviker från andra yrkeshögskolor: vi är inte med i den gemensamma ansökan, utan ordnar under årets gång fyra ansökningsperioder till den finskspråkiga polis (YH)-utbildningen. Den svenskspråkiga polisutbildningen börjar med ett och ett halvt års mellanrum, och har en separat ansökan.

Du kan under årets gång söka till polisutbildningen under flera olika ansökningsperioder. Den enda begränsningen är att du inte kan söka till den finskspråkiga och svenskspråkiga utbildningen samtidigt, om startdatumet är det samma.

Ansökningstidtabeller för den svenskspråkiga polisutbildningen

Fyll i ansökan på nätet

När du noggrant har bekantat dig med avsnittet Bli polis (YH) på våra webbsidor och du är färdig för att fylla i ansökan, logga in i vår webbansökningstjänst på adressen https:/haku.polamk.fi. För att logga in i tjänsten behöver du nätbankskoder, ett chipförsett identitetskort eller mobilcertifikat.

Ansökningstiden går ut den sista ansökningsdagen klockan 16.15. Du kan ändra på eller komplettera din ansökan ända tills ansökningstiden går ut.

Som allmän regel behöver du inte skicka några intyg ännu vid ansökningsskedet. Endast om du söker med gymnasiets lärokurs eller en utländsk utbildning måste du skicka intyg för urval till Polisyrkeshögskolan redan under ansökningsperioden.

Ytterligare information om intygen finns på sidan Ansökningskrav

Följ meddelandena i sökandetjänsten

I regel skickar vi kallelser till urvalsprovets olika delar samt andra brev angående ansöknings- och urvalsförfarandet till webbansökans sökandetjänst. Det är ditt ansvar att följa med meddelandena i sökandetjänsten.

Du får också per e-post meddelande om nya meddelanden i sökandetjänsten. Observera ändå att automatiska e-postmeddelanden som skickas från sökandetjänsten kan hamna i skräpposten. Vi skickar e-postmeddelanden till den adress som du har angivit i ansökningsblanketten.

Läs ytterligare information om sökandetjänstens meddelanden på sidan Ansökningsperioder och tidtabeller

Haku ja valinta lisätietoa yhteinen infolaatikko oikea palsta ruotsi

Ytterligare information om ansökan och urval

[email protected]

tfn 0295 418 301

Täytä hakulomake banneri ruotsi

Hakeminen liitteet infolaatikko oikea palsta ruotsi

Skicka bilagor till adressen