Fake nEws Risk MItigator (FERMI) sisältö sv

Fake nEws Risk MItigator (FERMI)

FERMI-projektet utvecklar och tar i bruk en teknisk lösning baserad på artificiell intelligens för att upptäcka och analysera desinformation och falska nyheter bland annat i sociala medier. Samtidigt förutser man hur desinformation och falska nyheter påverkar andra brott både i datanätet och i den verkliga världen och föreslår lösningar för att bekämpa dem.

Projektet hjälper EU:s polismyndigheter att övervaka spridningen av desinformation och falska nyheter och att vidta säkerhetsåtgärder. Projektet producerar också utbildningsmaterial för europeiska polismyndigheter, andra yrkesverksamma samt intressentgrupper och EU-medborgare. Med hjälp av utbildningsmaterialet bekämpar man spridningen av desinformation och falska nyheter och ökar det digitala förtroendet (digital trust).

Längd: oktober 2022 – september 2025

Projektpartners: Hochschule für den öffentlichen Dients in Bayern (huvudkoordinator) och 16 andra organisationer i Europa

Finansiering: EU:s Horisont 2021-program. Den totala budgeten är cirka 4,5 miljoner euro, varav Polisyrkeshögskolans andel är 148 500 euro.

Kontaktperson vid Polamk: Forskare Jenita Rauta (projektchef) och specialforskare Vesa Huotari. E-postadresserna har formen [email protected].

Euroopan unionin rahoittama logo sv

Finansieras av Europeiska unionen.