Tutkimus ja kehittäminen hero ruotsi

Forskning och utveckling

Polisyrkeshögskolan (Polamk) är den enda högskolan i Finland som specialiserat sig på polisforskning. Vid Polamk utför vi tillämpad forsknings- och utvecklingsarbetet som gynnar planering och utveckling av polisverksamheten och den inre säkerheten. Den information som vi producerar används även i polisutbildningen.

I detta avsnitt kan du bekanta dig med vår FUI, alltså forsknings-, utvecklings och innovationsverksamhet.

Polisyrkeshögskolans forskningspublikationer i närbild.

Tutkimus ja kehittäminen uutisotsikko ruotsi

Nyheter

Innehållspublicerare

null FUI-verksamhetens nyhetsbrev har publicerats

FUI-verksamhetens nyhetsbrev har publicerats

Utgivningsdatum 17.5.2023 9.01
Nyhet

Polisyrkeshögskolans FUI-nyhetsbrev 1/2023, dvs. nyhetsbrevet för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet, har publicerats. 

I nyhetsbrevet berättar vi om vilka faktorer som gör bekämpningen av organiserad brottslighet utmanande för myndigheterna, hur mångsidigt polisarbete och studerandenas bakgrund syns i våra lärdomsprov samt hur vi på olika sätt främjar öppen vetenskap och forskning. Ett av temana är också auditeringen av Polisyrkeshögskolans kvalitetssystem, som genomförs nästa höst. 

FUI-nyhetsbrevet ges ut på finska och engelska. Den som vill prenumerera på nyhetsbrevet kan skicka ett e-postmeddelande om det till [email protected]. Artiklar som publicerats i nyhetsbrevet kan också läsas på webben på adressen polamk.fi/tki-uutiskirje (på finska, på engelska på addressen polamk.fi/en/rdi-newsletter).

Forskning och utveckling Polisyrkeshögskolan Startsidans stor nyhet Tammerfors

TKI-linjaukset banneri ruotsi

Northern police research webinar banneri ruotsi